جستجوی مجنون برای یافتن تربت لیلی

0 تراز
1,365 بازدید
آغاز گفتمان مهر 28, 1398 در هنر و ادب ایران از سوی فرزند ایران (2,080 تراز)

شنیدستم که مجنون دل افکار /  چو شد از مردن لیلی خبر دار
گریبان چاک زد با آه و افغان / به سوی تربت لیلی شتابان
در آنجا کودکی دید ایستاده / به سر عمامۀ مشکین نهاده
نشان مرقد لیلی از او جست / پس آن کودک برآشفت و بدو گفت
که ای مجنون تو را گر عشق بودی / ز من کی این تمنا می نمودی؟
برو در این بیابان جستجو کن /  ز هر خاکی کفی بردار و بو کن
ز هر خاکی که بوی عشق برخاست / یقین کن تربت لیلی همانجاست
...............................
بابا فغانی شیرازی

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ 226 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 209 بازدید
0 تراز
0 پاسخ 236 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 362 بازدید
...