ننگ-ی برای ادبیات پارسیک

+1 تراز
186 بازدید
آغاز گفتمان 22 اردیبهشت 1398 در هنر و ادب ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
«داستانان هزار و یک شب» اندر ادبیات اربیک رده‌بندی شده اند تاکنون ندیده ام کس-ی به جای گرفتن این نوشته اندر ادبیات اربیک سکفتی (skafti) (اعتراض) کرده باشد. اگر چه اربیکان اندر این نسک دست برده اند با این همه هنوز هم نوشته-ای هندیک-ایرانیک است.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان دی 21, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 28 مهر 1398 در هنر و ادب ایران از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 17, 1397 در هنر و ادب ایران از سوی لاله محمدی
+1 تراز
0 پاسخ
...