الاغِ ترکی ، خرِ پارسی نیست

0 تراز
341 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 2, 1398 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)

 خر یا الاغ: این دو واژه مترادف نیستند. خر ،حیوان معروف ، واژه ی پارسی است ولی الاغ در ترکی به معنی «اسب چاپار» است و در متون قدیم پارسی نیز به همین معنی به کار رفته است. سعدی گوید:  

 مثال اسبِ الاغ اند مردمِ سفری        نه چشم بسته و سر گشته همچو گاو عصّار 

امروزه در پارسی، هم در نوشتار و هم در گفتار، الاغ را به معنای«خر» به کار می برند ولی در نثر فصیح بهتر است از به کار بردن آن به این معنی پرهیز شود.

برگرفته از « غلط ننویسیم »  ابوالحسن نجفی

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده خرداد 4, 1398 از سوی شهریار آریابد
درود

در میان فرهیختگان و دوست داران زبان پارسی واژه های ناب پارسی روایی بیشتری دارد ، ولی در میان توده های کم دانش و ول انگار از هر واژه دم دستی  بهره برده می شود که در این آشفته بازار رسانه های  بی سر و سامان دولتی نیز به کژنویسی و کژگفتاری دامن می زنند ، مانند :

هد هد بجای پوپک ، شانه بسر

قاطر بجای استر

قرقاول بجای تیهو

و  ....
0 تراز
پاسخ داده شده خرداد 4, 1398 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
ویراست در خرداد 4, 1398 از سوی ВОСПУҲР

شاید اندر گدرگ به هُنُشک (معنی) خر نبوده است بژ اکنون برابر با «خر» است و واژه ی مغولیک یا ترکیک «الاغ» دارا ی دو هنشک شده است، «اسب پیک و خر».
به همان گونه که واژه ی مهرجان (مهرگان) اندر اربیک به هنشک تازه ی «جشن» اندرورزیده شود.
غاتر واژه-ای سغدیک است نه ترکیک.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ 373 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...