الاغِ ترکی ، خرِ پارسی نیست

0 تراز
328 بازدید
آغاز گفتمان 2 خرداد 1398 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)

 خر یا الاغ: این دو واژه مترادف نیستند. خر ،حیوان معروف ، واژه ی پارسی است ولی الاغ در ترکی به معنی «اسب چاپار» است و در متون قدیم پارسی نیز به همین معنی به کار رفته است. سعدی گوید:  

 مثال اسبِ الاغ اند مردمِ سفری        نه چشم بسته و سر گشته همچو گاو عصّار 

امروزه در پارسی، هم در نوشتار و هم در گفتار، الاغ را به معنای«خر» به کار می برند ولی در نثر فصیح بهتر است از به کار بردن آن به این معنی پرهیز شود.

برگرفته از « غلط ننویسیم »  ابوالحسن نجفی

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده 4 خرداد 1398 از سوی شهریار آریابد
درود

در میان فرهیختگان و دوست داران زبان پارسی واژه های ناب پارسی روایی بیشتری دارد ، ولی در میان توده های کم دانش و ول انگار از هر واژه دم دستی  بهره برده می شود که در این آشفته بازار رسانه های  بی سر و سامان دولتی نیز به کژنویسی و کژگفتاری دامن می زنند ، مانند :

هد هد بجای پوپک ، شانه بسر

قاطر بجای استر

قرقاول بجای تیهو

و  ....
0 تراز
پاسخ داده شده 4 خرداد 1398 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در 4 خرداد 1398 از سوی ВОСПУҲР

شاید اندر گدرگ به هُنُشک (معنی) خر نبوده است بژ اکنون برابر با «خر» است و واژه ی مغولیک یا ترکیک «الاغ» دارا ی دو هنشک شده است، «اسب پیک و خر».
به همان گونه که واژه ی مهرجان (مهرگان) اندر اربیک به هنشک تازه ی «جشن» اندرورزیده شود.
غاتر واژه-ای سغدیک است نه ترکیک.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 13, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 24, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
...