توریک و تورک ، دو واژه ی ناهمسان

+1 تراز
358 بازدید
آغاز گفتمان اسفند 13, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
ایرج در اوستا Airya و سلم یا سرم به صورت Sairima ، و تور به صورت Turiya آمده است که ایرج ، شاه ایران ، سلم ، شاه سرزمین های غربی و تور ، شاه سرزمین های شرقی می شوند . تور در پهلوی به صورت Turic یا Turik نوشته می شود که در زبان پارسی امروز ترک نوشته می شود  و این ترکها ، ایرانی و آریایی هستند و شباهت بین ترکهای نژاد زرد و صحرانورد با این ترکها تنها تشابه اسمی است . چرا که ترک های مدکور ایرانی ، سفیدپوست و آریایی هستند .

حیات فرهنگی ایرانیان - جلیل عرفان منش

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 15, 1397 از سوی ارسلان
یه نکته خیلی ریز ولی بسیار مهم را ابتدا باید بدانید تا بتوانید درک و دید مناسب به این مقوله و موارد مشابه داشته باشید. نکته مهم و کلیدی که باید بدانید اینکه: نژاد سیاه و نزاد زرد نسبت به نژاد سفید غالب هستند. یعنی اگر در ابتدا یک جمعیت کاملا سفیدپوست داشته باشیم ولی در ادامه این جمعیت سفید با درصد کمی با اقوام و جمعیت های غیر سفید(سیاه و زرد پوست) ترکیب شود، بعد چند نسل آمیزش و اختلاط درون گروهی در بین اعضای قبلی(سفید) و جدید(زرد یا سیاه) این گروه، همه اعضا و نسل های جدید آن گروه ویژگی ها و فنوتیپ(ظاهر) قوم زرد یا سیاه پوست را نشان خواهند داد. هر چند که جمعیت اعضای سفید گروه در ابتدا چند برابر اعصای رنگین پوست باشد. یعنی مثال 80 درصد سفید تحت تاثیر 20 درصد زرد پوست قرار می گیرند و بعد چند نسل همه اعضای ان گروه از نظر ظاهر شبیه چینی ها و چشم بادامی ها خواهند بود هرچند که در ابتدا کاملا سفید پوست بودند.ولی با این حال میشه با آزمایش های ژنتیکی این اختلاط و میزان آن را تشخیص داد. چون ژنتیک آن گروه بیشتر شبیه و متمایل به گروه های سفید خواهد بود. مثال امروزی: ترک های اویغور چین با وجود اینکه از نظر ژنتیکی متعلق به گرو های سفید و زیرشاخه عمدتا آریایی(هاپلوگروپR1a) هستند.(به طور میانگین 50- 70 درصد) ولی کاملا تحت تاثیر نزاد زرد بوده و عمدتا چشم بادامی هستند. مثال دیگر تاجیک های دری زبان عمدتا متعلق به همان هاپلوگروپ آریایی R1a هستند ولی بانسبت کمتر در مقایسه با ترک های اویغور، تحت تاثیر نژاد زرد و چشم بادامی هستند و از نظر ظاهر تا حدود زیادی شبیه نژاد زرد هستند. هر چند که بیش از 60-70 درصد آریایی تبار (نژاد سفید)هستند.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
3 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 23, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
...