واژگان-ی که اندر هر زوان-ی نباید بیگانه یا وامیک بودن

+1 تراز
145 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 22, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)

هراینه این تنها نگر من است نه کس-ی دیگر که این واژگان نباید وامیک بودن 


zamân, andâmân e tan, xvišâvandân, bimâriyân, šomâragân, rangân, felezân, mivagân, tarragân(vegetables), jânvarân, giyâhân, payvandvâžagân, afzunvâžagân, vandân

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 23, 1397 از سوی فرزند ایران (2,062 تراز)
درود بر شما

دیدگاه شما در این زمینه را می پسندم . خوشبختانه در زبان میهنی ما بیشتر واژگان این دسته ها ایرانی هستند هرچند در هر گروه شماری واژه ی بیگانه هم راه یافته است . به هر روی برماست از واژگان ایرانی خودمان بهره بگیریم که هم خوش آهنگترند هم زیباتر و دلنشینتر.

گفتمان های پیشنهادی

...