پول گرفتن نادرشاه از پولدار اصفهانی واقعیت دارد؟

0 تراز
136 بازدید
آغاز گفتمان آبان 14, 1396 در گذشته ی ایران از سوی S
سلام. ایا این قضیه واقیعت داره که نادرشاه وقتی وارد اصفهان میشود از یکی از پولدارهای ان زمان اصفهانی پول گرفته.به اسم حاج محمد ابراهیم صراف بانک

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آبان 14, 1396 از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
درود بر شما

خواهشمندیم بن مایه ی این گفتار را روشن نمایید تا بهتر بتوانیم درستی یا نادرستی آنرا نشان دهیم . ازین دست گفتارها و داستان ها درباره ی بسیاری از پادشاهان گزارش شده است و بسیاری از آنها دروغ و برخی نیز درست و راست هستند . برخی از پادشاهان بهنگام جنگ و کارزار از دارندگان و توانگران یاری می جسته اند بویژه زمانی که جنگ آنها به سود مردمان آن شهر هم بوده است . برای نمونه می توان از یاری جستن انوشیروان از کفشگر توانگر نام برد .

بر بنیاد داده های تاریخی مردمان سپاهان به پیشباز نادرشاه آمده اند و او را با شادی درپذیرفته اند و دور نیست که به او و لشکریانش مال و خواسته نیز بخشیده باشند .

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 7, 1396 در گذشته ی ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 14 اردیبهشت 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 29, 1397 در گذشته ی ایران از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 2, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
...