یاریخواهی برای برابرگزینی و دسته بندی یِ گروهِ واژگان زمانیک

0 تراز
64 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 11, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
به جای این واژگان انگلیک کدام همترازان فرزام اند؟
از بزرگ به کوچک
1-Aeon
2-Era
3-Period
4-Epock
5-Age
دورک، دوره(عصر)، دوران، روزگار، زمانه، هنگام، آوان(اوان، مدت)
(مدت، موقع، عصر، عهد، موسم، برهه، دهر(از پارسیک؟)، موسم)

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده بهمن 12, 1395 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)
درود بر شما

پیشنهاد های من:

1 - جاودانه- جاویدان

2 - آغاز - هنگام

3 - چرخه - چرخه ی زمانی

4 - سرآغاز

5 - سال

............................

ناگفته نماند این واژگان همگی در یک رشته ی پیوسته بهم ( از دید معنی) جای دارند و با نگرش بر جمله ممکن است برابرها نیز برای آنها دگرگون شود..

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
3 پاسخ 242 بازدید
+2 تراز
0 پاسخ 120 بازدید
+2 تراز
0 پاسخ 159 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...