کتاب یا تارنمایی که درباره جشن های ایران باستان نوشته شده باشد،هست؟

+1 تراز
116 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 16, 1395 در آیینها و جشنها از سوی ورجاوند (739 تراز)
برچسب گذاری دوباره فروردین 22, 1395 از سوی
درود

در ایران کنونی، جشن هایی که در ایران باستان جشن می گرفتند از یاد برده شده است.

    کتاب یا تارنمایی درباره "همه" جشن هایی که در ایران باستان جشن گرفته می شده ، درباره آن توضیح داده شده باشد و فلسفه آن را نیز نوشته باشد، هست؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 17, 1395 از سوی بی نام
درود بر شما

می توانید از پیوند زیر بهره ببرید :

http://www.mehremihan.ir/iranian-traditions.html

همچنین کتاب "نگرش های ایرانی " از دکتر محمدبقایی ماکان نیز بکار شما خواهد آمد.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 11, 1395 در ایران امروز از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
...