میهن نما
میهن نما
گفتاورد

دکتر صفر عبدالله

منش ایرانی ، زبان پارسی ، نوروز و مهرگان و سده ، عامل مشترک همه ی ایرانی تبارهای جهان از نیمه ی غربی هند تا مناطق کردنشین سوریه است.به رغم لاتین شدن الفبای ترکیه، نزدیک به ربع واژه های زبان این جمهوری ریشه پارسی دارد و تا قرن نوزدهم زبان پارسی در هندوستان و قلمرو عثمانی رایج و رسمی بود و چند امپراتور عثمانی پارسی گو بودند و به پارسی شعر می گفتند. منش ایرانی که در دنیا شاخص است عبارت است از: آزاده بودن، مستعد فراگیری دانش و پیشرفت، دارای هوش سرشار و توان بیش از حد متعارف در اندیشیدن، سخاوت و دست و دل بازی، شرمگین بودن و نجابت. بنابراین تاجیک یعنی ایرانی .

دکتر صفر عبدالله ، دانشمند بزرگ تاجیکستان

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
آیین ها و جشن ها

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 جشن پنجه 1800
2 آیین های گوناگون عروسی در ایران زمین 3268
3 آیین شب شیش، جشن شب نشینی 3983
4 آیین نوروز در باور زرتشتیان 2510
5 گاهشمار جشن های ایرانی 1391 1814
6 جشن آذرگان 4509
7 جشن دیگان 3014
8 جشن بهمنگان 2903
9 جشن آبانگان 4986
10 جشن نیلوفر 5970
11 جشن خُوردادگان 1850
12 جشن آب پاشان 2759
13 جشن فروردینگان 1573
14 جشن اردیبهشتگان 3230
15 گاهشمار جشن های ایرانی 1390 2883
16 آیین‌های سیزده‌ بدر 2649
17 آیین سیزده بدر 35899
18 جشن جهانی نوروز 2158
19 سنت های نوروزی تهران قدیم 5773
20 نوروز خوانی پیام آور شادی 5013
21 آیین درختکاری 10786
22 رسم انجام شادباش 2553
23 آیین های جشن سپندارمزگان 2546
24 جشن سده 6810
25 جشن های ایرانی در یک نگاه 5283
26 آیین شب چله 8442
27 جشن مهرگان 10505
28 جشن امردادگان 3689
29 جشن شهریورگان 2616
30 جشن سپندارمزگان (اسفندگان) 22262
31 جشن تیرگان 7452
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

رشته هایمان پنبه شد

کار و کوششمان سودی نداشت

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
پیام های کاربران
تبلیغات


Your SEO optimized title