میهن نما
میهن نما
گفتاورد

لوريس چکناواريان

من هيچ گاه خودم را از اقليت‌ها نمي‌دانم، هر کس تعريف ايران را بداند بايد قبول کند که هيچ کس اقليت نيست. نسل ما از کوروش بزرگ است و ايران هم اسم يک ملت نيست اسم يک سرزمين است. در تاريخ گاهي جنگ مي‌شود و سرحدات مرزها تغيير مي‌کند اما قرار نيست هويت ما از بين برود، ايران هميشه کشور من بوده است.

لوريس چکناواريان

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
تبلیغات
برگ نخست آیین ها و جشن ها

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 جشن پنجه 1562
2 آیین های گوناگون عروسی در ایران زمین 2818
3 آیین شب شیش، جشن شب نشینی 3378
4 آیین نوروز در باور زرتشتیان 2343
5 گاهشمار جشن های ایرانی 1391 1697
6 جشن آذرگان 3895
7 جشن دیگان 2749
8 جشن بهمنگان 2654
9 جشن آبانگان 4116
10 جشن نیلوفر 5630
11 جشن خُوردادگان 1779
12 جشن آب پاشان 2586
13 جشن فروردینگان 1489
14 جشن اردیبهشتگان 2978
15 گاهشمار جشن های ایرانی 1390 2721
16 آیین‌های سیزده‌ بدر 2495
17 آیین سیزده بدر 35131
18 جشن جهانی نوروز 2037
19 سنت های نوروزی تهران قدیم 5519
20 نوروز خوانی پیام آور شادی 4822
21 آیین درختکاری 10535
22 رسم انجام شادباش 2409
23 آیین های جشن سپندارمزگان 2439
24 جشن سده 6354
25 جشن های ایرانی در یک نگاه 4979
26 آیین شب چله 7884
27 جشن مهرگان 10077
28 جشن امردادگان 3430
29 جشن شهریورگان 2459
30 جشن سپندارمزگان (اسفندگان) 21765
31 جشن تیرگان 7152
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title