میهن نما
میهن نما
گفتاورد

عبدالمجید ارفعی

مهم‌ترین علتی که سبب شد، کوروش خیلی از سرزمین‌ها را بدون جنگ و خونریزی فتح کند این بود که شهرت دادگری او به همه جا رسیده بود و مردمان نیز از پادشاهی او خرسند بودند؛ چراکه در سایه‌ی پادشاهی او از یورش‌ها و قتل و غارت‌های سالیانه‌ی این قوم یا آن قوم، نجات می‌یافتند. بنابراین اگر کوروش به بخش بزرگی از فرمان خود عمل کرده باشد که تاریخ این را گواهی می‌دهد، او نمونه‌ آرمانی یک شهریار دادگر در طول تاریخ است.

پروفسور عبدالمجید ارفعی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 جشن پنجه 2164
2 آیین های گوناگون عروسی در ایران زمین 3771
3 آیین شب شیش، جشن شب نشینی 4975
4 آیین نوروز در باور زرتشتیان 2967
5 گاهشمار جشن های ایرانی 1391 2056
6 جشن آذرگان 4882
7 جشن دیگان 3272
8 جشن بهمنگان 3190
9 جشن آبانگان 5435
10 جشن نیلوفر 6904
11 جشن خُوردادگان 2027
12 جشن آب پاشان 3146
13 جشن فروردینگان 1826
14 جشن اردیبهشتگان 3768
15 گاهشمار جشن های ایرانی 1390 3126
16 آیین‌های سیزده‌ بدر 3012
17 آیین سیزده بدر 43556
18 جشن جهانی نوروز 2460
19 سنت های نوروزی تهران قدیم 6147
20 نوروز خوانی پیام آور شادی 5586
21 آیین درختکاری 12106
22 رسم انجام شادباش 2807
23 آیین های جشن سپندارمزگان 2865
24 جشن سده 8253
25 جشن های ایرانی در یک نگاه 5660
26 آیین شب چله 8867
27 جشن مهرگان 11227
28 جشن امردادگان 4138
29 جشن شهریورگان 2893
30 جشن سپندارمزگان (اسفندگان) 23922
31 جشن تیرگان 8520
برگ نخست آیینها و جشنها
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

گر سر به گل داري اکنون مشوي

شتاب کن، تند باش

(اشاره به اینکه اگر در حال شست و شوی سر خود هستی (در گرمابه ای) این کار را رها کن و بشتاب - همسان : آب دستت بزار زمین و بیا)از زمان باستان تا چند سال پیش ایرانیان برای شست و شوی سر خود از گل سر شور بهره می بردند که دارای ویژگی های بسیار سودمندی بود و به موها آسیبی نمی زد ، همچنین وارونه ی شامپوهای امروزی به زمین و گیاهان نیز آسیبی نمی رساند.

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
تبلیغات


Your SEO optimized title