میهن نما
میهن نما
گفتاورد

بهمن سرکاراتی

دوست داشتن ايران يعنى حرمت اين مرز و بوم كهن و مردم آن را نگه‏ داشتن، گذشته خود را خوار نشمردن، ميراث خود را از بين نبردن، و زبان پارسى را كه از اركان هويت ملى است، به الفاظ بيگانه نيالودن. دوست داشتن ايران، يعنى از مرزهاى ميهن خود در برابر تركتازى دشمنان دفاع كردن و از آن مهم تر، از مرزهاى ذهن و جان خود و ذهن و جان فرزندانمان در برابر تهاجم هاى فرهنگى محافظت كردن. دوست داشتن ايران، يعنى دل به مهر ايرانيان باختن و خود را به زى تازى و فرنگى در نياوردن، نام پسران خود را اسكندر و تيمور و اوكتاى و چنگيز ننهادن. دوست داشتن ايران، يعنى آزرم نياكان خود را نگه داشتن.

روانشاد دکتر  بهمن سركاراتى

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
آیین ها و جشن ها

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 جشن پنجه 1690
2 آیین های گوناگون عروسی در ایران زمین 3061
3 آیین شب شیش، جشن شب نشینی 3705
4 آیین نوروز در باور زرتشتیان 2434
5 گاهشمار جشن های ایرانی 1391 1768
6 جشن آذرگان 4385
7 جشن دیگان 2839
8 جشن بهمنگان 2735
9 جشن آبانگان 4864
10 جشن نیلوفر 5852
11 جشن خُوردادگان 1817
12 جشن آب پاشان 2681
13 جشن فروردینگان 1537
14 جشن اردیبهشتگان 3128
15 گاهشمار جشن های ایرانی 1390 2810
16 آیین‌های سیزده‌ بدر 2576
17 آیین سیزده بدر 35528
18 جشن جهانی نوروز 2105
19 سنت های نوروزی تهران قدیم 5672
20 نوروز خوانی پیام آور شادی 4922
21 آیین درختکاری 10690
22 رسم انجام شادباش 2484
23 آیین های جشن سپندارمزگان 2507
24 جشن سده 6541
25 جشن های ایرانی در یک نگاه 5147
26 آیین شب چله 8075
27 جشن مهرگان 10338
28 جشن امردادگان 3574
29 جشن شهریورگان 2551
30 جشن سپندارمزگان (اسفندگان) 22000
31 جشن تیرگان 7309
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title