گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

احتیاط شرط عقل است

خردمند در هر کاری احتیاط می کند

دیدگاه کاربران
پیشنهاد ویژه


Your SEO optimized title