میهن نما
میهن نما
گفتاورد

اردشير بابکان

بدانید که برافتادن حکومت‌ها نخست از بیکار رها کردن مردمان و سرگرم نساختن ایشان به کارهای سودمند آغاز شده است. اگر بیکاری در مردمان رواج یافت، از بیکار ماندن، درنگریستن به کارها و باریک شدن در کار فرمانروایی برخیزد.

اردشیر بابکان

کاربردی
پیشنهاد ویژه

سخنرانی ابوالفضل خطیبی و سجاد آیدنلو

بیت های افزوده ی شاهنامه

آذربایجان ، کارگاه شاهنامه ی تبریز - باشگاه شاهنامه پژوهان ایران

کارگاه شاهنامه تبریز

 

ساختار : WMA              اندازه : 19 مگابایت               زمان : 82 دقیقه

  • بازدید: 1464
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست چندرسانه ای گفتگو / سخنرانی / نمایش سخنرانی ابوالفضل خطیبی و سجاد آیدنلو پیرامون بیت های افزوده ی شاهنامه


Your SEO optimized title