میهن نما
میهن نما
گفتاورد

سرنوشت با پروردگار است، خشنود به آنم، شکوه نمی کنم، در سختی شکیبایم، بدتر از این سختی نیز باشد و سختی بگذرد، در پناه و یاری پروردگار.

بزرگمهر

کاربردی
پیشنهاد ویژه

میان دشت خاموش

بسی فریاد می بینم

و در بیداد صحرا

نگاهم گاه بر جاده

گاه بر خط های تیره در دل ابر مه اندود

صدایم همسفر با باد

گاه با صدها صدای دورتر در کنج ویرانه

و در اندیشه ام تا هست

زنجیر سکوتی پایبند خاک

و شب در بستر تاریک صحرا

یکی آهسته میگوید:خدا اینجاست

 ..........

افسانه عبدی ( مهرمیهن )

  • بازدید: 612
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست چکامه چامه های مهرآمیز فریاد ( خدا اینجاست )


Your SEO optimized title