میهن نما
میهن نما
گفتاورد

حافظ شیرازی

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است : با دوستان مروت با دشمنان مدارا

حافظ شیرازی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

به ایرانیان باد از من درود

که از مهر آنان سرایم سرود

چه مهری که آبشخورش آذر است

چه آذر که هرشعله اش گوهر است

ازآنان بسی دیده ام شاهکار

به دوران تاریخ درهر گذار

به گاه فرود وبه گاه فراز

تدابیرشان بوده دشمن گذار

جوانان برنا و پیران پاک

به پرورده با چهره تابناک

عیان گشته این نکته در هر زمان

به تصدیق دانشوران ، بی گمان

که ایرانی از جان و دل عاشق است

به دنیای علم و عمل لایق است

ولی با همه سختی و رنج کار

ز بیگانگان دیده در هر مدار

به آثار ارزنده بی شمار

به تاریخ عالم شده ماندگار

............

عبدالرفیع حقیقت

  • بازدید: 514
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست چکامه چامه های میهنی که ایرانی از جان و دل عاشق است


Your SEO optimized title