میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد / بیگمان عیب تو نزد دگران خواهد برد

سعدی شیرازی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

حميد زارعي
خليج فارس يكي از مهم ترين آبراه هاي جهان به شمار مي رود كه از دير باز مورد توجه اقوام مختلف بوده و از اهميت خاصي برخوردار مي باشد هر چند از گذشته اين آبراه مخصوصا دوران پيش از تاريخ آن اطلاعات دقيقي در دست نيست اما وجود بقاياي آثار و ابنيه بجاي مانده در منطقه خود دليلي بر آباداني و رونق نواحي ساحلي خليج فارس است.

منطقه خليج فارس در دوران عيلامي ،هخامنشي ،سلوكي ،پارت و ساساني و مخصوصا دوران اسلامي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده ، كشف آثاري از دوران عيلامي در منطقه ريشهر نفوذ عيلاميان در اين منطقه را نشان مي دهد همچنين وجود بنادري از دوران هخامنشي چون :ديلمون ،آويستانه،هرمزي و ... دليل بر استفاده هخامنشيان از اين آبراه مهم است.
هخامنشيان داراي ناوگان دريايي بسيار قدرتمند بودند كه در حقيقت جنگل هاي ماراتن سالامين درخشان ترين دوران شكوفايي دريانوردي ايران باستان است.در اين دوره سعي شد خط ارتباطي بين سند و درياي احمر برقرار شود . در همين راستا حفر كانال سوئز انجام گرفت كه گامي مهم در توسعه راه هاي دريايي بود كشف كاخ هاي كوروش در چرخاب براز جان ،كاخ درودگاه ،كاخ بردك سياه در روستاي جنوط نزديك برازجان خود گواه بر حضور هخامنشيان در نزديك ساحل خليج فارس است . در زمان ساسانيان يكي از سياست هاي فرمانروايان تلاش در جهت ايجاد مراكز و بنادر سواحل خليج فارس در جهت رونق بخشيدن بازرگاني و مراودات تجاري بوده است بر همين اساس بنادري چون ابله،ريشهر، هرمز و ... به وجود آمدند.

دریای پارس

ريشهر كه در ده كيلومتري جنوب شهر بوشهر قرار گرفته در زمان اردشير بابكان ساخته شده ،اردشير بابكان پس از اين كه براي تهيه سپاه به ريشهر آمد و آنجا را براي شهر سازي و دريانوردي مناسب ديد پس فرمان داد تا بر بقاياي بندر قديمي « خط » شهر « را و اردشير» يا بنياد اردشير بسازند. نام ديگر آن بوخت اردشير است طي بازديدي كه به تازگي از ريشهر به عمل آمده شواهد و مواد باستان شناختي از قبيل قطعات سفال و معماري مربوط به اين دوره شناسايي شده است.
اوج فعاليت هاي بازرگاني را مي توان در زمان انوشيروان عنوان كرد در اين دوره فعاليت هاي تجاري و دريانوردي به حد اعلاي خود رسيد و سراسر خليج فارس از شمال تا جنوب و كرانه هاي خليج عدن و عربستان و يمن تحت تسلط ايرانيان بود و نيروي دريايي سراسر درياهاي آسيا و شرق آفريقا را تحت كنترل خود داشت.
در دوره ساساني و دو قرن هجري تجارت دريايي با چين رونق و توسعه زيادي داشته است. پس از سقوط ساسانيان هر چند نواحي خليج فارس به طور رسمي در قلمرو خلفا محسوب مي شد اما تا ورود پرتغالي ها نفوذ ايرانيان بر خليج ادامه يافت شايد نخستين دودمان ايراني مسلمان كه پس از گسترش اسلام به دريا پرداخته ديلميان بودند.

  • بازدید: 3153
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست گذشته ی ایران دریای پارس در گذرگاه تاریخ
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

آفتاب لب بام است

پیربودن و نزدیک بودن مرگ

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • شاهنامه به زبان ساده (نثر روان)
    درود بر شما بیت هایی که در دریافت معنی و درون مایه ی آنها مشکل دارید در انجمن گفتمان مهرمیهن بنگارید تا بتوانیم شما را یاری کنیم : mehremihan.ir/forum (http://mehremihan.ir/forum) نمایش / پاسخ
    فرستنده : @سرپرست دیدگاه ها


Your SEO optimized title