میهن نما
میهن نما
گفتاورد

زکریای رازی

اگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود به گونه اي درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد كه همه مي خواهند.

زکریای رازی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

برج طغرل در خیابان ابن بابویه ی شهر ری جای دارد. این برج از یادگارهای بجا مانده از روزگار سلجوقیان است.. بلندای برج بدون به شمار آوردن گنبد مخروطی شکلی که امروزه اثری از آن نمانده، نزدیک به ۲۰ متر است. به باور برخی کارشناسان این برج همانند عقربه‌های ساعت است و می‌توان از روی تابش آفتاب بر روی کنگره‌های آن زمان را دریافت. از جمله کاربردهای این برج استفاده در شب‌های تار با روشن کردن آتش بر باروی بلند آن برای راهنمایی مسافران جاده ابریشم که از خراسان به ری می‌آمدند، بوده و در روز نیازهای گاهشماری مردم را برطرف می‌کرده است.

برج طغرل

برج طغرل

  • بازدید: 361
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست یادگارهای فرهنگی برج شگفت و زیبای طغرل


Your SEO optimized title