هوشنگ طالع

ما امروز بايد به اين نتيجه برسيم كه تنها دوست ملت ايران در سرتاسر اين جهان، ملت ايران است يعني ما نه دوست هميشگي داريم، نه دشمن هميشگي. بسته به حركاتي كه مي كنيم و بسته به منافع ملي ما در آن زمان، اينها مي توانند تغيير كنند. چيزي را بايد بدانيم كه تنها ياور ما ملت ايران است. حالابايد راه هايي در پيش بگيريم كه با اين ملت در آشتي كامل و صلح و صفاي كامل به سر ببريم. هويت ملي خود را بازيابي كنيم. اين عاملي است كه اين ملت را تا امروز نگه داشته است.

دکتر هوشنگ طالع

  • بازدید: 6371
 

دیدگاه ها 

 
+2 #1 علي تبريزي 16 آذر 1391 ساعت 18:26
او راست مي گويد. او به جز راستي نمي گويد. او درست مي گويد. او را پدر و مادر و مادر ديگر يعني ايران، نيك كرداري و درست گفتاري آموخته اند. او دكتر هوشنگ طالع است. خداي ايران اين مرد بزرگ را نگاه داشته است تا به ما بگويد: راست گفته اند ، خدا حجت خود را بر روي زمين خالي نمي كند. حجت خداي ايران، در ايران زمين امروز هوشنگ طالع هست. باشد كه شاگرد ان شايسته ي او باشيم. پاينده ايران
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست سخنی از نامداران تنها یاور ما ملت ایران است


Your SEO optimized title