میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هوشنگ طالع

ما امروز بايد به اين نتيجه برسيم كه تنها دوست ملت ايران در سرتاسر اين جهان، ملت ايران است يعني ما نه دوست هميشگي داريم، نه دشمن هميشگي. بسته به حركاتي كه مي كنيم و بسته به منافع ملي ما در آن زمان، اينها مي توانند تغيير كنند. چيزي را بايد بدانيم كه تنها ياور ما ملت ايران است. حالابايد راه هايي در پيش بگيريم كه با اين ملت در آشتي كامل و صلح و صفاي كامل به سر ببريم. هويت ملي خود را بازيابي كنيم. اين عاملي است كه اين ملت را تا امروز نگه داشته است.

دکتر هوشنگ طالع

کاربردی
پیشنهاد ویژه

تسلیت پس از سه روز تجدید مصیبت و تهنیت بعد از سه روز دلیل بر محبت است .

از ماندن در زندان دوستان و دشمنانم را شناختم.

خوشبخت ترین فرد کسی است که در روزگار آسایش و راحتی، خدا را شکرگذار و هنگام بدبختی، شکیبایی را شعار خود قرار دهد.

هر آواز مسرت بخش یا تاثر خیز موسیقی است و باقی آوازها دردسر و مصسیت است.

ما باید از پیشینیان پیروی کنیم و برای آیندگان درس عبرت باشیم.

دوست حقیقی آنست که در پریشان حالی و درماندگی دستگیر انسان باشد.

نیکیهایتان بدیگران را همواره فراموش کنید و در ایفای بوعد وفادار باشید.

هیچ پدری عیب دیگران را در فرزندان خود نمی بیند.

نام کیمیا و عنقا و سخاوت را با گوش میشنویم ولی آنها را به چشم نمی بینیم.

نشانه خوشبختی چهارچیز است : تندرستی ، هوش و استعداد ، حافظه خوب ، انجام خواسته و آرزوی انسان بموقع خود .

اگر روزگار به تو روی خوش نشان دهد از بخشش کوتاهی مکن زیرا از دارایی تو کم نمی شود و اگر با تو سازگار نشد در آن وقت نیز خرج کن زیرا ثروت پایدار نخواهد ماند .

.........................................

برمکیان - محمد عبدالرزاق کانپوری

گردآوری : جواد نورمندی پور (گروه پژوهندگان مهرمیهن)

  • بازدید: 321
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست سخنان بزرگان سخنانی از یحیی برمکی


Your SEO optimized title