میهن نما
میهن نما
گفتاورد

سرنوشت با پروردگار است، خشنود به آنم، شکوه نمی کنم، در سختی شکیبایم، بدتر از این سختی نیز باشد و سختی بگذرد، در پناه و یاری پروردگار.

بزرگمهر

کاربردی
تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

حیاط خانه ی ایرانی

پیوند انسانها با زیست بوم، پیوندی ناگسستنی است. پیوندی که نمود آنرا میتوان در ساخت حیاط در خانه ها جستوجو کرد. برپایه ی آثار به جا مانده از زیستگا ههای باستانی ایران، هر خانه از دو بخشِ فضای بسته و فضای باز پدید می آید. بخش بسته ویژه ی روزهای سرد سال و بخش باز ویژه ی روزهای معتدل و گرم سال است که از آن بهره برداری میشد.

در شهرهای کویری ایران مانند یزد و کرمان بسیار دیده میشود که حیاط در بخش میانی خانه ها جای دارد. چرا که جایی است اندرونی که می بایست از دید دیگران دور بماند. این حیاطها دارای درختان فراوان است که پیوند زیبای انسان با طبیعت را به بهترین گونه نشان می دهد.

حیاط خانه ی ایرانی

جایگاه حیاط خانه در مهرازی(:معماری) شهری نوین بسیار ارزشمند است. از آنرو که حیاط زندگی را به خانواده ها میدهد .می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای روانی انسانها باشد. از اینرو میبینیم نیاکان بینشمند ما داشتن حیاط در خانه را از پایه های اصلی سازه می دانسته اند . و خانه ای نبود که بدون حیاط ساخته شود و این حیاط میبایست دستکم گستره ای درخور داشته باشد. آنچه که امروز به دست فراموشی سپرده شده و به آن بهای کمی داده میشود. جایگزین کردن سنگ و آجر به جای فضای سبز در آپارتمانها و خانه ها، نه تنها از سرسبزی می کاهد، بلکه در روزهای گرم سال، بازتاب بیشتر نور خورشید و در پایان، گرم شدن بیشتر خانه را درپی دارد.

حیاط خانه ی ایرانی

ارزشمندی فضای سبز تا بدانجا پیش رفته بود که حتا در پیرامون حوضهای آب و ایوانها، گلدانهای گیاه گذاشته میشد تا بر سبز بودن حیاط بیافزاید. حیاط در گذشته ای نه چندان دور جای بازی بچه ها بود و فرزندان انرژی و نیروی بسیاری از سبزی حیاط خانه میگرفتند. بودن درختان میوه در حیاط و میوه دادن آنها نشانه ای از نو شدن و بالندگی است که پیوسته برای انسان چشم نوازی میکند. گاهی همین میوه ها و بده بستانهای آنها که در گذشته انجام میشد به دوستیهای بیشتر میان همسایگان می انجامید. چیزی که اکنون در کلان شهرها کمتر به چشم می خورد. در بیشتر آپارتما ننشینیها، همسایه ها از یکدیگر بیخبرند و به همدیگر کاری ندارند.

در ساخت آپارتمانها تنها چیزی که کمترین بهایی به آن داده میشود، فضای سبز است که در نبود حیاط نمایانگر است. در چند دهه ی گذشته در نقشه ی آپارتمانها حیاط بزرگی پیش بینی میشد، ولی اکنون استانداردهای آپارتمانسازی این پروانه(:اجازه) را به سازندگان میدهد که تا میتوانند از زمین برای زیربنا بهره ببرند.

به گفته ی بسیاری از دست اندرکاران، اگر این روند در کلانشهر ها دنباله دار شود در پایان در شهر چیزی جز پارکینگ و راهی برای گذر خودروها برجای نمی ماند.

حیاط خانه ی ایرانی

هم اکنون بسیار دیده میشود که مردم برای آرامش درون به کلاسهای گوناگون مدیتیشن و یوگا و مانند آن میروند تا آرامش خود را بازیابند. در گذشته این حیاط بود که آرامش مردمان را به ارمغان می آورد، چرا که پیوند دهنده ی انسان با طبیعت بود، پس باید طبیعت را دوباره به خانه ها آورد. شاید انسان کنونی از دانش بالایی برخوردار شده ولی در برخی جاها، راه را گم کرده و به بیراهه رفته است. مهرازی خانه ها نمای شگر فرهنگ ماست. فرهنگی پربار که از نیاکانمان به ما رسیده است. نباید برای سود جویی عنصرهای حیاتی آن را نادیده بگیریم و از آن چشم پوشی کنیم.

نویسنده : شاهین ایزدی - هفته نامه ی امرداد شماره ی 332

  • بازدید: 3421
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست ایران امروز حیاط خانه ها ، حیات خانواده ها
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

روزه ی شک دار گرفتن

کاری که احتمال زیان در آن است نباید انجام داد

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title