میهن نما
میهن نما
گفتاورد

الهی قمشه ای

فرهنگ ایران فرهنگ جشن و شادی و خوشی است که می باید آن را پاس بداریم.

دکتر الهی قمشه ای

کاربردی
پیشنهاد ویژه

پیزا ، نماد تسلیم در برابر کلیسا

در شهرهای ایران و حتی در بیابانهای کویر لوت ،آثار باارزش و بقایای تاریخی بیشماری وجود دارد که با دیدن آنها به چگونگی نگرش گذشتگان این سرزمین افتخار می کنیم چرا که اکثر این آثار به جای مانده مانند آب انبارها ،آسیابهای آبی ، کاروانسراها، حمامها ، پُلها ، بقایای سدهائی که برای تجمع و فراهم نمودن آب ساخته بودند وحتی میل های لوت که با ارتفاع خود هیچگاه مغلوب ومدفون طوفانهای شن نمی شده و همیشه پابرجا راهنما ، جهت یاب و نجات بخش کاروانهای راه گمگشته طوفانهای کویری بوده است ، جنبه رفاه عمومی و خدمت به عامه مردم و نشان از همنوع دوستی پیشینیان این سرزمین دارد پس باید به این آثار تاریخی سرزمین خود ببالیم و افتخار کنیم و وقتی این آثار را با بعضی ازسازه های قدیمی اروپا مانند برج پیزای ایتالیا که جاذبه توریستی به خود اختصاص داده و هر ساله تعداد بیشماری جهانگر از آن بازدید می کنند ، متوجه می شویم علت جذابیت آنها بواسطه تبلیغات اغراق آمیز و عدم آگاهی و اطلاعات گردشگران از نحوه عملکرد اینگونه آثار تاریخی اروپائی در زمان خود می باشد ... قرون وسطی ، اوج استبداد و دانشمندان بیشماری قربانیان خودکامگی های کلیسا بودند.تیکوبراهه وکوپرنیک از آزار روحانیون مسیحی در امان نبودند...جولیو برونو در آتش غضب پاپ سوخته شد و گالیله هم به خاطر حقیقت خورشید محوری تا پایان عمر مجبور به خانه نشینی گردید چرا که گفتن واقعیت های هستی ،ایمان را متزلزل و شک در ایمان هم با منافع کشیش ها و روحانیون در تضاد بود و هر کس افکارش مترقی وعقایدش با خواسته های کلیسا همخوانی نداشت به جرم الحاد و کفر زنده زنده در آتش سوزانده می شد و چنان جو رعب انگیز و خفقان آوری بوجود آورده بودند که این دوران سیاه را دوران انگیزایسیون یعنی دوران تقتیش عقاید می نامند. برج با عظمت و سر به فلک کشیده پیزا هم از این قافله عقب نبود و با کُرنش ، تعظیم و سر فرود آوردن در برابر کلیسائی که روبروی آن قرار داشت به نوعی تسلیم بی چون و چرای فرامین کلیسا بود و می خواست نشان دهد و بگوید وقتی که من با این ابهت و منزلتم در برابر کلیسا تسلیم هستم دیگر تکلیف شما مردم معلوم است ! هر ساله عده بیشماری برای دیدن برج کج پیزا به کشور ایتالیا سفر میکنند .جذابیت پیزا در کج بودن و احتمال فرو ریختن آن است و بر این اساس با تمهیدات فراوان همراه با تبلیغات گسترده سعی در جلوگیری از فرو ریختن آن دارند و قرار است با سیمهای فولادی آنرا مهار و به پایه آن بتون تزریق کنند که اخبار همه این موارد باز هم به دیدنی بودن و جذابیت آن می افزاید که اگر فرضاً این برج به صورت عمود بر زمین و کاملاً شاقولی بود هیچکس تمایلی به دیدن آن نداشت و اینک پیزا در رمز و راز خود و با تبسم زیرکانه ای همه توریست های جهان را می پذیرد و به نام آوری خود می بالد ولی با این دلایل گفته شده این برج تاریخی هیچگاه فرو نخواهد ریخت چرا که در زمان ساخته شدنش آنرا بسیار محکم ساخته و به عمد کج کرده اند تا سمبل و نماد قدرت کلیسا باشد و چنانچه اینک زمین لرزه ای به قدرت هشت ریشتر هم منطقه پیزای ایتالیا را در هم بکوبد و با خاک یکسان کند ، این برج کج و مودب و سربزیرهمچنان پا برجا باقی می ماند. این برج شکل فیزیکی گوشت کوبی را دارد که قسمت سنگین آن در زمین است و دسته این گوشت کوب ، ارتفاع و طبقات آن می باشد . ابتدا آنرا شاقولی ساختند و سپس در کنار پایه و در سمت کلیسای مذکور چاله ای حفر کردند و آب به آن انداختند تا برج به سمت کلسیا خم شود و بعد با خشکاندن و پُر کردن این چاله تمام شواهد ساخت را محوکردند و تا به امروز همه مردم دنیا در رمز و راز آن سرگردان و شدیداً دلهره فرو ریختن آنرا دارند !

احمد فتحی (گروه نویسندگان مهرمیهن)

  • بازدید: 1415
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست ایران امروز مقایسه برج پیزا با آثار تاریخی ایران


Your SEO optimized title