جامه هایی با نگاره ی چوگان

+1 تراز
164 بازدید
آغاز گفتمان تیر 13, 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)

مهدی نوری  بتازگی جامه هایی با نگاره ی چوگان و شاهنامه ساخته و پرداخته کرده است که برای جوانان ایرانی برازنده می نماید . این تن پوش های تابستانی به نگاره هایی از شاهنامه و ورزش ایرانی چوگان آراسته شده است . ( ایسنا)

 

 

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...