به کار بردن واژه تازی خوب است یا بد؟

+1 تراز
238 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 17, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
برچسب گذاری دوباره فروردین 22, 1395 از سوی
آیا به کار بردن واژه تازی برای عرب ها، بد است؟

      چم (معنی) تازی چیست؟

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 17, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
درود بر شما

پیرامون واژه ی تازی سخن فراوان است . گروهی آن را برگرفته از تاز و تازندگی و تاخت و تاز می پندارند و بر این باورند که چون عرب ها به ایران تاختند و شهر به شهر پیش رفتند به آنها تازی گفته شد . گروهی دیگر آنرا بر گرفته از تایی می دانند و تائی یا طائی را گروهی از عرب ها .

گروهی دیگر نیز معنی بدی برای این واژه می آورند که بنا بر داده های تاریخی و گفتار سرایندگان ایران ، این معنی بد برای این واژه درست نمی نماید . روی هم رفته نمی توان درباره ی معنی این واژه هم اکنون دیدگاه درستین و روشنی نمایان ساخت اما بکار بردن آن از آن روی که در کتاب های تاریخی و سروده های سرایندگان آمده است ، ایرادی ندارد.
0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 21, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
نیاز و ناچاری ای نیست به جای ارب یا عرب از تازی بهره بریم. نام رامَگان (اقوام) نیازی به پارسی شدن ندارد.
من چیم را (که چَم شده است) به مانیک درست آن (علت و دلیل) به کار برم.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
2 پاسخ 363 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...