گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

به خواست اهورامزدا این چنینم که راستی را دوست دارم و از دروغ روی گردانم . دوست ندارم که ناتوانی از حق کشی در رنج باشد . همچنین دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهای ناتوان آسیب برسد . آن چه را که درست است من دوست دارم . من سخت بر نفس خویش فروانروایم .

داریوش هخامنشی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

دین و کیش ایرانیان

در این بخش جستارهایی پیرامون دینها و کیشهای ایرانیان ، آموزه های دینی و باورهای گوناگون جای گرفته است .

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 پیدایش تشیع در شهر قم 16
2 مردم اوستایی 404
3 گلچین آموزه ها و پندهای قرآن 1378
4 میترائیسم و مسیحیت 2400
5 زندگی پس از مرگ از دیدگاه کورش هخامنشی 2716
6 پیوند کیش مهر و مسیحیت 2328
7 آفرینش آدمی در انگاره ی ایرانی 2302
8 نبرد تیشتر یشت ایزد نگاهبان باران با اپوش دیو خشکسالی 5836
9 برگزیده ای از بخش های چند گانه ی اوستا 3252
10 چند برداشت آموزنده از گاتها 2817
11 آیین مزدک به روایت دینکرد 2868
12 سدره پوشی زرتشتیان 5704
13 نام های خداوند در ایران باستان 47218
14 شگفتی‌های ‌ اندیشه‌ اشوزرتشت 3187
15 ادبيات پيش‌گويانه‌ی زرتشتی 2823
16 مزدیسنا و وضعیت زرتشتیان ایران 6388
17 نگارش اوستا 3087
18 آیین مزدک 8737
19 ریشه آیین مانویت 4429
20 گردانندگان دستگاه دینی ایران باستان 2653
21 گات ها ، كتاب دینی زرتشتیان 6772
22 نقش انسان در بینش زرتشت 3572
23 اعتقادات اسماعیلیان 8896
24 خیام و دین 4053
25 کیش و مذهب ایلامی ها 6855
26 زرتشت، کهن‌مردی که جهان را تازه و تازه و تازه‌تر می‌خواست 3405
27 اصول دین زرتشت 13101
28 رخنه کردن دین زردشت در چین 7692
29 صفویان و شیعه گرایی ایرانیان 4280
30 ویژگیهای آیین زرتشت 14128
31 پیوند زرتشتیان با مسلمانان 3166
32 دین و آیین هخامنشیان 6070
33 بهشت و دوزخ در دین زرتشت 8388
34 مهرپرستی 4829
35 دين و مليت در هويت ايراني 9140
36 آیا زرتشتیان ستایشگر آتش بودند ؟ 23731
 
برگ نخست کیش و دین
داستانزد ایرانی

بازی اشکنک دارد ، سر شکستنک دارد

برای دلداری دادن به کودکی که در بازی آسیب دیده، بکار می رود

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


کیش و دین