میهن نما
میهن نما
گفتاورد

علیرضا شاپور شهبازی


کورش نه تنها به دورانی سیاه و خون آلود پایان داد، بلکه قلب ها و فرهنگ ها را به هم نزدیک و خویشاوند ساخت. مردم ایران و یونان و هند و بین النهرین را با هم آشنا کرد و مایه آن شد که فرهنگ و افکار آنان با هم برخورد کند و پیشرفت نماید. وی یکی از مردان تاریخی و از فرمانروایان توانایی است که بر دامن پاکی و انسانیت لکه ای به جای نگذارد.

پروفسور شاپور شهبازی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

آیین ها و جشن های ایرانی

در این بخش جستارهایی پیرامون آیینها و جشنهای (ملی) ایران زمین ، زمان و چند و چون برگزاری و همچنین گستره ی فرهنگی آیین های ایرانی آورده شده است .

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 جشن پنجه 3673
2 آیین های گوناگون عروسی در ایران زمین 5642
3 آیین شب شیش، جشن شب نشینی 12096
4 آیین نوروز در باور زرتشتیان 4612
5 جشن آذرگان 7064
6 جشن دیگان 4703
7 جشن بهمنگان 4494
8 جشن آبانگان 8067
9 جشن نیلوفر 9160
10 جشن خُوردادگان 2739
11 جشن آب پاشان 4094
12 جشن فروردینگان 2911
13 جشن اردیبهشتگان 6048
14 آیین‌های سیزده‌ بدر 4259
15 آیین سیزده بدر 59133
16 جشن جهانی نوروز 3431
17 سنت های نوروزی تهران قدیم 7301
18 نوروز خوانی پیام آور شادی 7210
19 آیین درختکاری 13819
20 رسم انجام شادباش 3586
21 آیین های جشن سپندارمزگان 4326
22 جشن سده 10744
23 جشن های ایرانی در یک نگاه 7865
24 آیین شب چله 10964
25 جشن مهرگان 14397
26 جشن امردادگان 6107
27 جشن شهریورگان 4347
28 جشن سپندارمزگان (اسفندگان) 34134
29 جشن تیرگان 10622
 
برگ نخست آیینها و جشنها
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

بجویی که یک روز بگذشت آب

نسازد خردمند ازو جای خواب

دوراندیشی و هشیار بودن در کارها را گوشزد می کند

(این داستانزد برگرفته از شاهنامه و سخن فردوسی بزرگ است)

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title