گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

چگونه ممکن است خون ایرانی در رگ های کسی جاری باشد و مداخله اجنبی را در کشور تحمل نماید ؟

دکتر محمد مصدق

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

سراینده ها و شاعران نامدار ایران زمین

آشنایی با سرایندگان (شاعران) نامدار ایران زمین

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 دولتشاه سمرقندی 1223
2 ابن یمین 1217
3 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 1445
4 شیخ ابوسعید ابوالخیر 1445
5 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 1619
6 مسعود سعد سلمان 1568
7 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 2100
8 منوچهری دامغانی 1602
9 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 1667
10 ادیب برومند 1704
11 اکبر اکسیر 2111
12 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1595
13 معینی کرمانشاهی 2282
14 عبید زاکانی 1870
15 نظامی گنجوی 2329
16 رهی معیری 2029
17 عرفی شیرازی 1896
18 اهلی شیرازی 2006
19 بیدل شیرازی 1840
20 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 2249
21 فخرالدین اسعد گرگانی 2067
22 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 2045
23 ادیب الممالک 1675
24 منوچهر آتشی 1843
25 حمید مصدق 1883
26 علی معلم دامغانی 1561
27 عماد خراسانی 2560
28 مهرداد اوستا 2468
29 یحیی آرین پور 2864
30 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1832
31 شیخ‌ الشیوخ‌ مولانا همام‌ تبریزی 1700
32 شیخ محمود شبستری 1924
33 نورالدین عبدالرحمن جامی 1999
34 محمد فرخی یزدی 2049
35 شمس کسمایی 2094
36 سید کریم امیری فیروزکوهی 2222
37 مولانا لطف الله نیشابوری 1744
38 ابوالقاسم الهامی (لاهوتی) 1594
39 بابا طاهر 1958
40 خواجوی کرمانی 1783
41 ملک الشعرا بهار 2237
42 فروغ فرخزاد 1867
43 فریدون مشیری 1638
44 ایرج میرزا 1992
45 عنصری بلخی 2089
46 سنایی 1986
47 عطار نیشابوری 2057
48 دقیقی 1830
49 مهدی اخوان ثالث 1905
50 صائب تبریزی 2901
51 پروین اعتصامی 2261
52 سهراب سپهری 2037
53 نیما یوشیج 2181
54 ناصر خسرو 2049
55 رودکی 2120
56 مولانا 1999
57 سعدی 2326
58 شهریار 2160
59 حافظ شیرازی 2332
60 هما ارژنگی 3059
61 توران شهریاری 2559
62 ابوالقاسم فردوسی 2309
 
برگ نخست سرایندگان
داستانزد ایرانی

سنگ کسی را به سینه زدن

از کسی پشتیبانی کردن

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


سراینده ها