میهن نما
میهن نما
گفتاورد

دولتشاه سمرقندی

اکابر و افاضل متفق اند که شاعری در مدت روزگار اسلام مثل فردوسی از کتم عدم پای به معموره وجود ننهاده و الحق داد سخنوری و فصاحت داده و شاهد عدل بر صدق این دعوی کتاب شاهنامه اوست که در این پانصد سال گذشته از شاعران و فصیحان روزگار هیچ آفریده را یارای جواب شاهنامه نبوده و این حالت از شاعران هیچکس را مسلم نیست و این عنایت خداوندگار فردوسی بود .

دولتشاه سمرقندی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

سراینده ها و شاعران نامدار ایران زمین

آشنایی با سرایندگان (شاعران) نامدار ایران زمین

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 دولتشاه سمرقندی 1207
2 ابن یمین 1207
3 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 1438
4 شیخ ابوسعید ابوالخیر 1437
5 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 1610
6 مسعود سعد سلمان 1556
7 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 2088
8 منوچهری دامغانی 1586
9 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 1654
10 ادیب برومند 1693
11 اکبر اکسیر 2102
12 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1584
13 معینی کرمانشاهی 2272
14 عبید زاکانی 1862
15 نظامی گنجوی 2312
16 رهی معیری 2023
17 عرفی شیرازی 1887
18 اهلی شیرازی 1990
19 بیدل شیرازی 1832
20 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 2237
21 فخرالدین اسعد گرگانی 2056
22 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 2030
23 ادیب الممالک 1670
24 منوچهر آتشی 1835
25 حمید مصدق 1876
26 علی معلم دامغانی 1557
27 عماد خراسانی 2552
28 مهرداد اوستا 2454
29 یحیی آرین پور 2853
30 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1823
31 شیخ‌ الشیوخ‌ مولانا همام‌ تبریزی 1694
32 شیخ محمود شبستری 1913
33 نورالدین عبدالرحمن جامی 1987
34 محمد فرخی یزدی 2036
35 شمس کسمایی 2087
36 سید کریم امیری فیروزکوهی 2210
37 مولانا لطف الله نیشابوری 1733
38 ابوالقاسم الهامی (لاهوتی) 1587
39 بابا طاهر 1950
40 خواجوی کرمانی 1776
41 ملک الشعرا بهار 2228
42 فروغ فرخزاد 1854
43 فریدون مشیری 1628
44 ایرج میرزا 1984
45 عنصری بلخی 2081
46 سنایی 1975
47 عطار نیشابوری 2045
48 دقیقی 1818
49 مهدی اخوان ثالث 1895
50 صائب تبریزی 2877
51 پروین اعتصامی 2248
52 سهراب سپهری 2021
53 نیما یوشیج 2175
54 ناصر خسرو 2041
55 رودکی 2111
56 مولانا 1989
57 سعدی 2309
58 شهریار 2149
59 حافظ شیرازی 2317
60 هما ارژنگی 3046
61 توران شهریاری 2543
62 ابوالقاسم فردوسی 2299
 
برگ نخست سرایندگان
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

از این شاخ به آن شاخ پریدن

پراکنده و ناهماهنگ سخن گفتن

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • تیره و نژاد لرها
    استاد گرامی اون هیژالی هست و دوما پناهنده نمیشه پیش بزرگ دلفان میره بابابزرگ لرستان و دخترشو میگیره و سوما هیژالی دو بچه داشته بیرا و باجول نمایش / پاسخ
    فرستنده : لرلک
  • تیره و نژاد لرها
    دوست عزیز اون که گفته شده نوشته از شام بر میگردن یعنی اول از ایران رفته بودن بعد بر میگردن و اشاره به کوچ از شام به لرستان نشده اصلا اونم چند تن از لرها بوده نمایش / پاسخ
    فرستنده : لر


Your SEO optimized title