گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

جهانشاه درخشانی 

خاستگاه آریاییان فلات ايران بوده و همه‌ي کوچ‌ها از این فلات به جاهای دیگر انجام گرفته است. اين مردم در پايان يخبندان كه نزدیک 12 هزار سال پیش بوده، در ايران مي‌زيسته‌اند. با نگاه به اينكه هر چه به گذشته برگرديم هوا سردتر بوده، بنابراين اين خاستگاه مي‌بايستي در جنوب ايران بوده باشد كه هوا گرم‌تر بوده است، و کم‌کم با گرم‌تر شدن هوا اين مردم به سوی شمال آمده و به مركز فلات ايران رسيده‌اند و سپس با پیدایش گرماي بسيار بالا در میانه هزاره‌ي پنجم ق.‌م، به سرزمین‌های شمالي تا شمال اروپا کوچیده‌اند. براي مردمان ایرانی خاستگاهي جز فلات ايران نمي‌توان اندیشید و در آغاز تمدن پراكندگي ایرانیان به شرق و غرب آغاز مي‌شود.

دکتر جهانشاه درخشانی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

تیره ها و اقوام ایرانی

در این بخش جستارهایی پیرامون تیره های (اقوام) ایرانی ، ریشه و جایگاه زندگی ، زبان و گویش ، فرهنگ و آیین آنان گرد آورده شده است .

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 تفاوت هویت اقوم ایرانی با اقوام دیگر کشورها 1280
2 ژنتیک لرها و سنجش آن با پارسها، آذربایجانیها و کردها 14424
3 دلیل پراکندگی کردها 3798
4 لولوبی‌ها 4209
5 عشایر و کوچ نشینان ایران 83961
6 تیره های نامدار ایرانی 6373
7 سرزمین و قوم ایلام 3349
8 خوزی ها 6218
9 سکاها 8011
10 هیتی ها 7352
11 سرمت ها 4549
12 کیمری ها 3773
13 تیره و نژاد لرها 155158
14 تیره های بختیاری 6061
15 عرب های خوزستان 32040
16 اقوام میتانی 7821
17 هوری‌ها 3475
18 تاریخ و فرهنگ اقوام کهن آریایی گیل , دیلم , تالش 12356
19 همه ی مردمان فلات ايران از يك ريشه‎اند 4392
20 بلوچ و بلوچستان 5011
21 ریشه و تبار مردمان آذربایجان 19106
 
برگ نخست تیره های ایرانی
داستانزد ایرانی

هر کس یکجا همه جا،هر کس همه جا هیچ جا

اشاره به اینکه کسی که بر روی یک کار متمرکز شده است ، کامیاب تر از کسی است که خود را درگیر چندین کار می کند

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


تیره های ایرانی