گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

خدا کس بی کسان است

خداوند پشتیبان و یاور بی کسان و بینوایان است

دیدگاه کاربران
پیشنهاد ویژه


Your SEO optimized title