گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
داستانزد ایرانی

چون می گذرد غمی نیست

زندگی در حال گذر است و غم خوردن سودی ندارد

گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
پیام های کاربران
تبلیغات


Your SEO optimized title