درگاه کاربران
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
داستانزد ایرانی

تو که لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمی برد

اشاره به کسانی که مدعی هستند و کاری انجام نمی دهند

داده های تارنما
شمار هموندان : 284
شمار نوشته ها : 2912
پیوندها : 3
شمار بازدید ها : 3465836
تبلیغات


Your SEO optimized title