میهن نما
میهن نما
تازه ترین دیدگاه های کاربران
  • دریافت کتاب مثنوی معنوی
    بسیار عالی بود سایت تان ممنونم که این قدر به زبان مان خدمت میکنید دنباله ...
    از: محمد عارف عارف
  • گریه کردن رضا شاه
    درود بر شرفت و درود بر بینش پاکت درود بر دانش و خردت شوربختانه این روزها لرهای زیادی می بینم که مانند طوطی فقط منتظرن یکی چیزی بگه و اینها ... دنباله ...
    از: از تبار آریوبرزن


فرستادن نوشته

گوشزد : برای بهره جویی از این بخش و فرستادن جستار

تنها از کاوشگر Internet Explorer  بهره ببرید.

چنانچه نتوانستید جستارهای خود را از این بخش برای ما بفرستید،می توانید جستارها را به رایانامه ی زیر بفرستید:

..................

جستارهای فرستاده شده از سوی شما باید ویژگی های زیر را دارا باشد:

* پیرامون تاریخ ، فرهنگ و ادب ایران زمین باشد.

* دربردارنده ی گفتارهای سیاسی نباشد.

* همراه با بن مایه یا نام نگارنده باشد.

* سرتاسر با ادب و آزرم نگاشته شده باشد.

-----------------------------------------------

شما میتوانید فرتور(عکس) ,نماهنگ (کلیپ) ,آهنگ, نگارگری (نقاشی) و دیگر جستارها را هم , از همین بخش بفرستید.

Generated with MOOJ Proforms Basic 1.1
* داده های جستار و فرستنده.
نام و نام خانوادگی شما *
آیا نویسنده ی نوشتار خود شما هستید ؟ *
رایانامه شما ( E-mail) *
بن مایه ی نوشتار و بازنمودها(توضیحات)
بارگیری جستار از رایانه *

تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title