میهن نما
میهن نما
کاربردی
تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

زبان پارسی

روی هم 186 دستاورد

برگه 5 از 10
... کرد .     این جستار با زبانها و گویشهای گوناگون :   پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی) پارسی: پس سه شاهزاده ی ...
... یمن بفرستند .جندل نیز این پیام را به فریدون داد .پس فریدون نیز سه پسرش را فراخوانده و به آنها در مورد شیوه رفتارشان در یمن ،پندهای پدرانه ی بسیاری داد .پس از آن .... این جستار به زبانها و گویشهای ...
83. نگاره ی زنده (16): پیکار فریدون و ضحاک
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... گرفتن کین آبتین و پالایش جهان از نابخردان و بدها توسط فریدون فرخ . فریدون فرخ فرشته نبود ز مشک و ز عَنبَر سرشته نبود به داد و دَهِش یافت آن نیکویی تو داد و دهش کن ،فریدون تویی   این نوشتار به زبانها ...
84. نگاره ی زنده (15): ساخت گرز
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... چیردست ،فرمان ساخت گرزی به مانند سر گاومیش داد این جستار به زبانها و گویشهای گوناگون: پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی)  ...
85. نگاره ی زنده (14): پیوند کاوه و فریدون
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... و سخنانش ،با سپاه بزرگی به دیدار فریدون شتافت که به هنگام دیدن فریدون ،از همان دوردستها فریاد شادی سردادند. این جستار به زبانها و گویشهای گوناگون: پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی ...
... به زبانها و گویشهای گوناگون: پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی)   زبان پارسی (برگرداننده:مهدی کمالی، بازبین یکم:مازیار ...
... از فریدون نیافت.!پس پادشاه ضحّاک آنجا را به آتش کشیده و با خاک ،یکسان کرد .و اینگونه بود که به بخش دیگری نیز از پیشگوییهای زیرک خوابگزار ،جامه عمل پوشانید . این جستار به زبانها و گویشهای گوناگون: پارسیک ...
88. نگاره ی زنده (11): پرورش فریدون
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... ، به نگهبان مرغزاری سپرد ک پرمایهِ گاو نیز در آن بود.! تا اینکه پس از سه سال بازگشت و فریدون را از ترس سر رسیدن پادشاه ضحّاک، به نزد مرد پارسایی در کوهی از هندوستان سپرد. این جستار به زبانها و گویشهای ...
89. نگاره ی زنده (10): گزارش خواب ضحاک
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... ضحاک ناپاک دین***چرا بنددم، با منش چیست کین؟! دلاور بدو گفت گر بخردی***کسی بی بهانه نسازد بدی !! )) این جستار به زبانها و گویشهای گوناگون: پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی ...
90. نگاره ی زنده (9): کابوس ضحاک
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... نگه کن که هوش تو بر دست کیست***ز مردم نژاد ار ز دیو و پری است)) این جستار به زبانها و گویشهای گوناگون: پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: ...
91. نگاره ی زنده (8): مار بر دوش ضحاک تازی
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... مردمان به مارها خواند ...( هر روز دو مغز دو جوان ایرانی ) پزشکان فرزانه گرد آمدند*****یکایک هرکدام داستانها زدند ز هرگونه نیرنگها ساختند*****مر آن درد را چاره نشناختند این جستار به زبانها و گویشهای ...
... .پس ضحاک بر تخت پادشاهی نشست و اهریمن نیز که نیت شومش را عملی شده میدید ،فریب دیگری را آغاز کرد که ...... ( چو ابلیس پیوسته دید این سخن  .......  یکی پند دیگر نو افگند بن ) این جستار به زبانها و گویشهای ...
93. ابن یمین
(هنر و ادب ایران زمین/سراینده ها )
... نیست. مایۀ اصلی اشعار او دیده‌ها و دریافتهای شخصی او و تجربه‌هایی است که در دوران پرتحول و پراضطراب زندگانی خویش حاصل کرده است و از این‌روست که سخنش بر دلها می‌نشسته و بر زبانها جاری بوده و پاره‌ای از ...
... شد . و روزگار جمشید نیز رو به سیاهی گذاشت تا جایی که از فرّ گیتی فروز او ،هر روز کاسته می شد ....      ( بزرگی و دیهیم و شاهی مراست........که گوید که جز من کسی پادشاست ) این جستار به زبانها و گویشهای ...
95. نگاره ی زنده (5): جمشید شاه در اوج
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
...    این جستار به زبانها و گویشهای گوناگون: پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی)   زبان پارسی (برگرداننده:مهدی کمالی، ...
96. پیوندهای ایران و چین در زمان باستان
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... از میلاد مسیح از ناحیه‏ای واقع در جنوب دریای خزر به طرف شرق مهاجرت کرده است. او نظر خود را به ادله محکم و غیر قابل انکار زیر تایید می‏کند:1) وجود رابطه محسوس بین حروف کتابت زبان اولیه آکاد (2) و چین، ...
97. هلنیسم در ایران ( روزگار اسکندر و سلوکیان )
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... پارس بر علیه خود خبردار می شود، آنها را تحت نظر گروه نیرومندی از پاسدارهای خود به ناحیه ي پرجمعیت دیگری منتقل می کند. در آنجا، آنها را در خانه های پراکنده جا می دهد و میزبانان به تحریک وی، همه آنان را ...
98. میترائیسم و مسیحیت
(ایران شناسی/کیش و دین)
... گسترش داشته است و «اوراسیا» خوانده شده است. مورخین مذکور این قبایل را به اعتبار مشترکات زبانی خود «هند و اروپايي Indu Europian»نامیده اند. این قبایل خود را «آریایی riansA» و زادبوم خویش را «آريا ورته ...
... جوامع ایرانی قرار دهند. رواج محوریت شاخصه های فرهنگی عربی(زبان و خط) در مناسبات فرهنگی و اجتماعی جامعه ی ایرانی، نیز که از فردای حضور فعال و مسلط اعراب بر ایران آغاز شده و به کم رنگ شدن جایگاه شاخصه ها ...
100. دریافت کتاب میراث ایران
(کتابخانه/کتابخانه)
... انگلستان هر یک طی گفتاری، گوشه ای از تاریخ و تمدن و هنر و زبان و ادبیات این سرزمین را باز نموده و خدمات شایان و پایدار مردم آن را ستوده اند. در چهار فصل اول کتاب روابط ایران با دنیای قدیم و تأثیر هنر و ...
گفتگو و پرسش و پاسخ
پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title