میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه


زبان پارسی

روی هم 150 دستاورد

برگه 6 از 8
به خسرو عابدی گرامی درود. مهرمیهن خانه ی شماست و بر خود می بالیم که توانسته ایم میزبان میهمانی چون شما باشیم. در نوشتارهایی که از سوی نویسندگان ویژه ی مهرمیهن پخش می گردد بهره گیزی از واژگان پارسی بسیار ...
درود بر شما سایت تان را امشب، کشف کردم،جالب بود و جای سپاسگزاری دارد اما چرا از واژه ها و کلمه های عربی برای توضیح متنی استفاده می کنید آیا این به زبان پارسی آسیب نمی رساند؟ موفق باشید. ...
درود بر شما هم میهن ارجمند. ما پیشتر پاسخ گفتار شما را به رایانامه ی شما فرستادیم که انگار بدستتان نرسیده است .ببینید بخشی که در مهرمیهن با نام "فرتور" راه اندازی شده است , در برگیرنده ی فرتورها (تصاویر) ...
... زبان به آگاهی شما رساندم. شما در صورت نپذیرفتن می توانید پرسشی در این مورد با مدیر تارنگار ذکر شده در میان بگذارید. چند واژه دیگر هم نام می برم که پارسی است ولی برخی هاآن را بیگانه می دانند تنها به نشانی ...
درود بر شما .سپاس از پیشنهاد شما چنانچه خود شما نیز اشاره فرمودید جای دادن این پیوندها در رویه نخست کمی دشوار است . جای دادن این پیوندها در برگه نخست بستگی به دیدگاه مدیران تارنماهای پیوند شده نیز دارد ...
درود بر شما بهتر است تارنمای خود را یک چارچوب ویزه برای پیوندهای ویزه فرهنگ و زبان بیانجامید تا دیگران بهتر بازدید کنند بسیاری از بازدیدکنندگان از برخی از پیوند های تارنگار و تارنمای سودمند این تارنما ...
انچه مهم است اکنون هست ومن مردم آذربایجان مردم ایران میدانم وبهشون احترام میزارم ودوستشون دارم ومیدانم که چه قدر برای سر بلندی ایران خون دادند زحمت کشیدند برایم مهم نیست که اصل وریشه ایرانیان چی بود .همه ...
بله زبانشان پارسی نبوده ولی زبان تبریز تاتی بوده و با زبان تاتی تکلم میکردند، ...
... و زبانت چیه با افتخار میگه من ترکم؟ و نمیگه آذری ؟!!!!!! اگه دقت کنی همه ترکان ایران مراسم عروسی و مذهبی شون تقریبا یکیه و با بقیه ایرانیها فرق میکنه؟ دوست عزیزم شاعر معروف ناصر خسرو قبادیانی در سفرنامه ...
خواهشمند است واژگان پارسی رادرنوشتاری دردسترس نفان پارسی زبان قراردهید تا این فرهنگ ماندگارگردد سپاس ...
... و دیگرگون نکرده است همانگونه که شیوه ی راستین گزارشگران و تاریخنگاران است و این دیدگاه خود شاعر بشمار نمی آید . برای نمونه ما در خود شاهنامه بیت هایی داریم که از زبان دشمنان ایران به دین زرتشت هم ناسزا ...
... بخونید ، مثل عمر کرد اسلام را اشکار بیارست گیتی چو باغ بهار ،،، نگاه فردوسی بزرگ در شاهنامه نسبت به اسلام گستران بسیار منفی و تند هست مانند این اشعار که از زبان یزدگرد سوم اینچنین تند میسراید :ازین مارخوار ...
درود بر شما هم میهن ارجمند تا زمانی که ما واژگانی را در زبان خود داشته باشیم ، به کار بردن برابر بیگانه ی آنها درست نمی باشد . اما اگر واژه ای را نداشته باشیم و نتوانیم برای آن با بهره وری از ریشه های ...
جناب بهمن شاهنامه به زبان پارسی به شعر درآمده است و بارها خود فردوسی به این نکته اشاره کرده و نسخه های فراوانی از پیش از صفویه در دست داریم که همه پارسی است . تعداد ابیات شاهنامه نیز تقریبا 49500 بیت ...
من نیز سپاس گزارم. اما پرسشی برایم پیش آمده: دل نگرانی شما پرهیز از واژه های عربی است یا پاسداری از زبان پارسی. که این دو را تفاوت بسیار است. چرا که دیدم حتی واژه ی رایجی چون صفحه را به برگ برگردانده اید ...
درود بر شمااستاد کزازی گرامی. من خودم چندوخته که گفتن واژه های پارسی را اغازیده ام.نه تنها پارسی سره ونکه سرکی به پهلوی و اوستایی میکشم.ما میتوانیم با سمیکا(ورژن)های کهن زبان پارسی زبان خود را بروز رسانی ...
... دوباره به زبان نگاره(رسم الخط) پارسی بنویسند و الفبای پارسی که پس از حماه خانمان سوز عرب از ما ستانده شد به جای خویش بازگردد. از مسئولی سایت تقاضا دارم درباره ضرورت پارسی نویسی با زبان نگاره ی پارسی هم ...
با درود فردوسی زبان پارسی و از آن مهمتر و با ارزش تر آیین ایران را زنده کرد زبان فرهنگ و آیینی که به دلیل حمله تازیان به ایران در مرحله دزدیده شدن توسط تازیان و نابودی در ایران بوده و فردوسی بزرگ این زبان ...
... درتخت جمشید ونقش رستم و...از سیستانیان یادشده که اونزمان نامش زرنگ بوده سیستانیان در طول تاریخ پیش از اسلام وپس از اون(یعقوب لیث صفاری) برای دفاع از ایران و زبان پارسی زحمات زیادی کشیدند گرچه قسمتی ازسیستان ...
... پایان داد و زبان پارسی رو حفظ کردو... امیدکه سیستان بیشتر شناخته بشه بهروز باشید ...
گفتگو و پرسش و پاسخ
پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title