میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

گفتار درمانی

روی هم 6 دستاورد

1. دوصد گفته چون نیم کردار نیست
(هنر و ادب ایران زمین/داستانزد (ضرب المثل + معنی))
دوصد گفته چون نیم کردار نیست با کار و کوشش کارها به انجام می رسد نه با گفتار و سخنوری  ...
2. بسته ی فرهنگی هنری بیشه ی فریدون رونمایی شد
(رویدادها و گزارشها/رویدادهای فرهنگی)
... نابودی است، نشانگر آن است که یک شهروند کردکوی حاضر است بمیرد و نیست بشود ولی نبیند که سرزمین پدری اش به زیر سوال رفته است. خانه های فرعی نیز 3 عدد است که نشانگر قانون اخلاقی سه گانه(اندیشه نیک-گفتار نیک-کردار ...
3. جایگاه ایرانیان باستان در دانش و هنر
(ایران شناسی/فرهنگ ایران)
... اند که در این مقاله به گوشه هایی از آن اشاره می شود. پیشگفتار: بخشی از تاریخ تمدن ایرانیان , در پس پرده زمان مخفی مانده است. از این رو ترسیم اوضاع علمی و ذکر نام دانشمندانی که در عهد باستان می ...
4. فردوسی استاد تراژدی
(شاهنامه/پژوهشها)
برگرفته از كتاب «... كه از باد و باران...» رويه 225 تا 254 دکتر محمود صناعی موضوع اصلی گفتار، بحث از فردوسی به عنوان استاد هنر تراژدی است. در آغاز بحث باید بگویم از اشکالی که ممکن است به ذهن بیاید ...
5. پزشکی در ایران باستان
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... پاک و مقدس هم معنی می دهد. آنگاه که روان و روح آدمی همچنان بهم ریخته و پریشان است بهترین درمان و آرامبخش گفتار نیک و امید بخش٬ خواندن کتاب مقدس(گاتها اوستا) شعر و یا گوش دادن به موسیقی می باشد. وندیداد ...
6. باب هشتم گلستان - در آداب صحبت
(داستان های ایرانی/داستان های گلستان)
... مدح سخن گوی که اندک مایه نفعی از تو دارد متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد مشو غره بر حسن گفتار خویش             به تحسین نادان و پندار خویش همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به ...
گفتگو و پرسش و پاسخ
پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • گریه کردن رضا شاه
    انگلیس تا زمان اشغال ایران تو جنگ جهانی دنبال ادامه دادن قاجار بود رضاشاه اگه آدم انگلیس بود تبعیدش نمیکردن داستان ترک مخاصمه ارتش هم تو تاریخ هست برو بخون ببین داستانش چی بود برادر ،رضاشاه یاغیها رو ادب کرد. نمایش / پاسخ
    فرستنده : بختیاری


Your SEO optimized title