میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

گزینش همسر

روی هم 14 دستاورد

1. داستان پردازی بر بنیاد شاهنامه: بازگشت ماردوش
(داستان های ایرانی/داستان های کوتاه)
... دیوها بخشنامه کرد تا اجرا کنند. سپس دیو تفرقه-از برای آغاز نقشه- به نزد سلم شاه رفته و بدو گفت: "شهنشاها من برترین و نوازنده و خواننده این سرزمین هستم، می خواهم در دربار شما گزینش (استخدام) شوم!"  ...
سه شنبه, 10 مهر 1397
2. ایران در زمان ساسانیان
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... از یک ماه پادشاهی کرد و توسط اشراف رقیب به قتل رسید .(631 م)تا دختر دیگر خسرو پرویز به نام «آذرمیدخت» به عنوان ملکه بر تاج وتخت مسلط گردد. گزینش دختران خسرو پرویز به سلطنت ،نشانه بارزی از مسخ و تزلزل ...
چهارشنبه, 29 اردیبهشت 1395
3. هلنیسم در ایران ( روزگار اسکندر و سلوکیان )
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... با شیوه ی رایج آن، به گزینش ساتراپ های ایرانی در کنار ساتراپ های یونانی منصوب بر ایالات مختلف پرداخت و با برپایی دربار با شکوهي منطبق با سنت ها و مراسم رایج دربار هخامنشی و ملبس شدن به لباس پادشاهان ایرانی، ...
چهارشنبه, 29 اردیبهشت 1395
4. میترائیسم و مسیحیت
(ایران شناسی/کیش و دین)
... Rta) و قانونمندي طبيعت و اداره ي جهان هستي به شمار مي آمدند، در كانون باورها و آرمان هاي اعتقادي قبايل ايراني قرار گرفتند. اگر چه گزینش ایزد میترا (به سانسکریت «میترَ»(Mitra)، به اوستایی «میثرَ»(Mithra) ...
سه شنبه, 28 اردیبهشت 1395
5. آزادگی و دوری از برده داری در ایران باستان
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... بردگان , با امکاناتی که برای آزاد شدن داشته اند و با گزینش همسر ایرانی , پس از کوتاه زمان در اندرون توده ی ایرانی فرو می رفتند و ایرانی بشمار می آمدند و اینجا بایسته است , که بیک بند از ماتیکان اشاره کنیم ...
شنبه, 01 مهر 1391
... آزادی و حق گزینش همسر درباره ی زن ایرانی با بررسی بند X+75 XL 11 از کتاب ماتیکان هزار داتیستان که یک متن داتیک (حقوقی) بازمانده از دوران ساسانی است , پدیدار می شود. این بند چنین می گوید که اگر (( دو ...
چهارشنبه, 10 خرداد 1391
7. اقتباس از شاهنامه
(شاهنامه/پژوهشها)
... موضوع یا لُبّ کلام نمایش هنری ا ست که واژگان گونا گون برای این معنا به کار می برند، همچون قضیّه، فکر و ایدة اصلی، جهت، نکته، پیام، ستون فقرات ـ خطّ محوری). اقتباس گر با گزینش داستان های شاهنامه هم مضامین ...
یکشنبه, 02 امرداد 1390
8. نقش انسان در بینش زرتشت
(ایران شناسی/کیش و دین)
... در نهاد خود دارد بهره بگیرد هرگز به سوی ناراستی وکژی گرایش نخواهد داشت. خداوند، انسان را در گزینش راه نیک وبد آزاد گذاشته وبه او اختیار داده تا سرگذشت پیش روی خویش را به نیکی یا کژی فراهم آورد وهیچگاه ...
پنجشنبه, 05 خرداد 1390
9. وضع مالی و اقتصادی شاهنشاهی اشکانی
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... نامگذاری شد. سرانجام بنام کانون فرمانروایی خرسن نامیده شد. (3) سرزمین پارس در دوره شاهنشاهی هخامنشی ارزش زیادی داشت و ساتراپ محل از بین شاهزادگان گزینش میشد ، اقتدار این شاهزادگان در این سرزمین که کانون ...
شنبه, 10 اردیبهشت 1390
10. پیشینه جشن سپندارمزگان
(ایران شناسی/فرهنگ ایران)
... است. اشوزرتشت خوشبختى بشر را وابسته به میزان دانش و خرد انسان مى داند نه جنسیت و قومیت و رنگ و نژاد و از دیدگاه وى همه انسان ها _ همه زنان و مردان _ داراى حقوق برابرند. او دختران را در گزینش همسر آزاد ...
شنبه, 23 بهمن 1389
11. ویژگیهای آیین زرتشت
(ایران شناسی/کیش و دین)
... را می آوریم: آزادی : كیش اشوزرتشت، دین آزادگی و آیین داد و امید است. برای نمونه گاتها، انسان را به گزینش منش نیك، رهبر دانا، دوست خردمند و همسر اَشو سفارش می كند ولی وادار نمی سازد. دین زرتشت به هر ...
یکشنبه, 17 بهمن 1389
... و زن و مرد نیز شکست بزرگی را در زندگی تجربه میکنند که ممکن است به تباهی زندگی شان بیانجامد . گزینش همسر با اتکا بر خرد , منطق , تکیه بر فرهنگ ها و باورهای طرفین و بینش صحیح موفق و سازنده و آموزنده خواهد ...
شنبه, 23 امرداد 1389
... به کمال هستند . ازدواج و  گزینش همسر مناسب و شایسته موجبات رشد و تکامل زنان و مردان را فراهم میکند . متاسفانه در این میان نیز دختران و پسرانی هستند که مستثنی می باشند , زیرا با عدم درک درست و منطقی ...
پنجشنبه, 21 امرداد 1389
14. زرتشت
(ایران شناسی/بزرگان ایران )
... در تارپود قوانین‌ زیستن‌ بشریت‌ ارمغانی‌ جز جاودنگی‌ ندارد. زرتشت‌ آزادی‌ و اختیار را گزینشی‌ برای‌ مردم‌ میداند. بهره‌ کار هر کس‌ همانست‌ که‌ انجام‌ می‌دهد جبری‌ برای‌ اشخاص‌ نیست‌ نیکی‌ اشخاص‌ جز بهره‌ئی‌ ...
پنجشنبه, 10 تیر 1389


Your SEO optimized title