میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

کسری موزه فروش

روی هم 4 دستاورد

1. داستان انوشیروان با موزه فروش (کفشگر)
(داستان های ایرانی/داستان های شاهنامه)
در گیر و دار جنگ انوشیروان با رومیان ، جنگ به پیرامون شام که در گستره ی سرزمینی ایران بود،کشیده شد . به درازا کشیدن جنگ شوند تهی شدن گنجِ سپاه و نیازهای سپاهیان شد . از اندازه ی لشکر شهریار کم آمد ...
شنبه, 21 اردیبهشت 1398
2. تازه ها از ساخت فیلم کورش کبیر
(رویدادها و گزارشها/رویدادهای فرهنگی)
... شعبه الف شهرکتاب رونمایی کرد، درباره ساخت این پروژه سینمایی بیان کرد: پیش از این قرار بود با علی معلم این فیلم را بسازیم که نشد و در حال حاضر سناریو به یکسری سرمایه‌گذار واگذار شده و تا به اینجای کار هر ...
سه شنبه, 03 امرداد 1391
3. جایگاه تاریخی زبان و ادب پارسی در سین کیانگ چین
(هنر و ادب ایران زمین/زبان و گویش )
... ی محمود کاشغری و ضرب المثل فوق رابطه ی بین دو ملت فارس و ترک و ادبیات آنان را به خوبی می توان درک نمود. در بخشی از کتاب “دانش خوشبختی” یوسف خاص حاجب آمده است: هر چند من مانند قیصر و کسری قدرتمندم و مانند ...
سه شنبه, 17 خرداد 1390
4. شاهنامه و فرهنگ نویسی پارسی
(شاهنامه/پژوهشها)
... را در ذهن خود داشته و با حذف مضافٌ الیه کوشیده است معنی این ترکیب اضافی را از طریق مضاف القا کند. مرّه، مره، مر: در داستان موزه¬فروش با کسری، آنگاه که انوشیروان در گیر و دار جنگ با رومیان برای تأمین ...
دوشنبه, 26 اردیبهشت 1390


Your SEO optimized title