میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

پیشرفت نقالی

روی هم 4 دستاورد

1. چند پیشنهاد برای پیشرفت هنر نقالی و شاهنامه خوانی
(هنر و ادب ایران زمین/هنرهای ایرانی)
... و این خود یک ویژگی نیکو برای نقالی و شاهنامه خوانی بشمار می رود. جدای از ویژگی های خوب نقالی و کار نیکوی نقالان ، اینکار برای پیشرفت و گسترش بیشتر و همچنین گیرایی بهتر، نیازمند دیگرگونیهایی بنیادین ...
سه شنبه, 03 اردیبهشت 1398
2. بسته ی فرهنگی هنری بیشه ی فریدون رونمایی شد
(رویدادها و گزارشها/رویدادهای فرهنگی)
... باشه، چون که مراحل پیشرفت را پیموده ام…. و این فقط شامل من تنها نمیشه، علی غریب عزیز و استاد نژادحسینی گرامی و پهلوان قلعه نویی و… کلاً بالا که بروی، با ضدهوایی خواهند زدت! که البته با صد افسوس، امیدوارم ...
شنبه, 12 اسفند 1396
... پرداخته می شود، در عین حال از اشاعه ی فرهنگ توسعه یافته ای در جامعه ی مذکور سخن گفته می شود که در آن پیشرفته ترین و تکامل یافته ترین ارزش ها و مکارم اخلاقی، در چهره ی مبارزات حماسی الگوهای جامعه ی مذکور ...
سه شنبه, 28 اردیبهشت 1395
4. سخن در شاهنامه
(شاهنامه/پژوهشها)
... دراماتیک، که درآن جریان ماجرا و پیشرفت آن اساساً به رویاروئی پرتنش نقش پردازان و گفت و شنید آنان بستگی دارد. درشاهنامه گفت و گوی دوستان و دشمنان یا در گرماگرم کردار رخ می دهد و یا مانند دیدار خجسته گیو ...
دوشنبه, 26 اردیبهشت 1390


Your SEO optimized title