میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

نمک نشناسی

روی هم 4 دستاورد

1. نمونه ای از نمک نشناسی شاهان قاجار
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
میرزا یحیی دولت‌آبادی در کتاب حیات یحیی می نویسد : از زبان محمدحسن میرزا برادر احمدشاه به گوش خود شنیدم که شاه به برادرش گفته است: دیدیم که مردم ایران با پدر ما (محمدعلی‌شاه) چه معامله کردند. پس باید ...
... راهها شناسنامه دار کردن ایرانیها وهزار کار مثبت دیگر ایشان در انزمان با ان فرهنگ و امکانات پایین وبیسوادی ملت کمال نمک نشناسی است. ...
توجه شما را جلب میکنم به ساخت تونلها و راه آهن با ابتدائی تری ابزار ، نمک نشناسی بد است ...
سلام دوستان بزرگوار آراشما متین ومحترم آیاکورش زودتربودیاخشایارشاه؟ اگرکورش زودتربودوباتوجه به آراشمابزرگواران درموردکشتارایرانیان توسط یهودیان دردربارخشایارشاه به نظرنمی رسدکه یهودیان بزرگترین نمک نشناسی ...
گفتگو و پرسش و پاسخ
پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • گریه کردن رضا شاه
    انگلیس تا زمان اشغال ایران تو جنگ جهانی دنبال ادامه دادن قاجار بود رضاشاه اگه آدم انگلیس بود تبعیدش نمیکردن داستان ترک مخاصمه ارتش هم تو تاریخ هست برو بخون ببین داستانش چی بود برادر ،رضاشاه یاغیها رو ادب کرد. نمایش / پاسخ
    فرستنده : بختیاری


Your SEO optimized title