میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

ناسپاسی

روی هم 4 دستاورد

1. نمونه ای از نمک نشناسی شاهان قاجار
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
میرزا یحیی دولت‌آبادی در کتاب حیات یحیی می نویسد : از زبان محمدحسن میرزا برادر احمدشاه به گوش خود شنیدم که شاه به برادرش گفته است: دیدیم که مردم ایران با پدر ما (محمدعلی‌شاه) چه معامله کردند. پس باید ...
... دو يکيست! و در پایان ناسپاسی که بد و نیک را از هم نمی داند و از رای و شرم بهره ای ندارد! برآیند گفتار بزرگمهر این است که : سرمایه ی همه ی بدی ها و گناهان در ...
3. جمشید
(داستان های ایرانی/داستان های شاهنامه)
... در خدمت آدميان بودند . گيتي پر از نواي شادي بود و يزدان راهنما و آموزنده جمشيد بود . ناسپاسی جمشید ساليان دراز از پادشاهي جمشيد گذشت. دد و ديو و دام آدمي در فرمان او بودند روز به روز بر شكوه و نيروي ...
4. سخنان ارزشمند بزرگمهر
(بخش های ویژه/سخنان بزرگان)
... ، بخشش به ناسزاوار ، ناسپاسی به یزدان ، پراکندن راز ، دست زدن به کار ناسودمند ، اعتماد به مردمان نا استوار ، لجاج و ستیهندگی در درغگویی . بزرگمهر بختگان کسی که در انجمن خاموش بماند دل آسوده است . هوش ...
گفتگو و پرسش و پاسخ
پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • گریه کردن رضا شاه
    انگلیس تا زمان اشغال ایران تو جنگ جهانی دنبال ادامه دادن قاجار بود رضاشاه اگه آدم انگلیس بود تبعیدش نمیکردن داستان ترک مخاصمه ارتش هم تو تاریخ هست برو بخون ببین داستانش چی بود برادر ،رضاشاه یاغیها رو ادب کرد. نمایش / پاسخ
    فرستنده : بختیاری


Your SEO optimized title