میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

منشا سندبادنامه

روی هم 1 دستاورد

... این کتاب مانند بلومر و بوذاسف در ایران تألیف و تحریر شده است. و بنده حدس می زنم که منشا ایرانی آن همان برزویه طبيب و حکیم بوده باشد که کلیله و دمنه را ترجمه و تألیف و نگارش کرد و همو ظاهرا در حدود ۵۸۰ ...
دوشنبه, 10 دی 1397


Your SEO optimized title