میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

لقب عادل دادگر

روی هم 6 دستاورد

... فشار بر طبقات عامه کاسته شود . بدینجهت بهترین نوع مالیات بندی و طبقه بندی مالیاتی را ایجاد کرد . لقب عادل بیش از آنکه متوجه مزدک کشی او باشد ، مربوط به خراج بندی و طبقه بندی عادلانه ی مالیاتی اوست. باستانی ...
سه شنبه, 20 آذر 1397
2. آیین فتوت و جوانمردی
(ایران شناسی/فرهنگ ایران)
... دانسته اند و به او لقب ابوالفتيان را داده اند. جوانمردان معتقدند حضرت ابراهيم اول کسي بود که قاعده ضيافت را نهاد و نذر کرد بدون مهمان غذا نخورد و اساس مروت را او فکند و به نيروي فتوت بر ذبح فرزند خود اقدام ...
چهارشنبه, 05 بهمن 1390
3. پادشاهان سخن ‌پرداز ایران
(هنر و ادب ایران زمین/پژوهش)
... شیخ صفی‌الدین اردبیلی و با شانزده واسطه دیگر به امام موسی می‌رسد سردودمان صفوی یا سلسله ی صفویه بود. وی در سال ۸۹۲ از مادر بزاد، درسال ۹۰۵ با قیام به سلطنت رسید و به سال ۹۰۸ لقب شاه را برای خود برگزید. ...
چهارشنبه, 07 دی 1390
4. ازدواج با محارم در ایران باستان ؟!
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... [پسران دودمان] یعنی [ویس پوهر] لقب می دادند که آرامی آن بَربیتا می شود. بعد از آن که دودمانهایی از ایرانیان به پادشاهی رسیدند لقب [ویس پوهر] ویژه شاهزادگان درجه اول شد و [پُسی ویسپوهر] یعنی [شهزاده پسر] ...
شنبه, 10 اردیبهشت 1390
5. برگزیدن دهگانان بدست انوشیروان
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... مردم و آگاه شدن از درد دل آنان رهبري كه به پيشبرد تمدن بشر كمك بسيار كرد توصيف كرده، «دادگر» لقب داده و «انوشيروان دادگر» خطاب مي كنند.  ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
اره عباس . انوشیروان دادگر نبود و کارهای عادلانه ای هم نکرد . این لقب رو اطرافیان پاچه خوارش بهش دادن ...
یکشنبه, 05 آبان 1392


Your SEO optimized title