میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

عکس های شهرسوخته

روی هم 2 دستاورد

1. دست آوردهای تازه از شهرسوخته
(رویدادها و گزارشها/گزارشهای نگارین)
"این گزارش از سوی دکتر محمدعلی رئوفی برای مهرمیهن فرستاده شده است" پدیده های زیر بتازگی (1394) در شهر سوخته یافت شده است
2. شگفتیهای بی مانند شهر سوخته
(ایران شناسی/یادگارهای فرهنگی)
در روزگاران دور که بشر تازه یک‌جا نشین شده بود، شهری اسرار آمیز، پر از عجایب و شگفتیهای گوناگون در سیستان پدید آمد که به گفته‌ی باستان‌شناسان به لحاظ بافت شهری، جمعیت، برنامه ریزی شهری و ... اولین شهر ...


Your SEO optimized title