میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

صدای دکتر مصدق

روی هم 2 دستاورد

1. سخنانی از شادروان مصدق با آوای خودشان
(چند رسانه ای/گفتگو / سخنرانی / نمایش)
در این پرونده ی شنیداری شادروان مصدق ار ملی شدن صنعت نفت ایران و کوتاه شدن دست بیگانگان میگوید.
سه شنبه, 17 اردیبهشت 1398
2. داستان مصدق و تفنگ
(داستان های ایرانی/داستان های کوتاه)
زمانی كه سرتیپ آزموده در محاكمه مصدق گفت : آدمی چون مصدق كه از صدای تفنگ می ترسد و خدمت نظام انجام نداده است؛ چه دلیل داشته كه سمت وزیر دفاع را اشغال كند؟ مصدق جواب داد: توهین نكن آقا! نه تنها از صدای ...
دوشنبه, 29 شهریور 1389


Your SEO optimized title