میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

سنگ نگاره

روی هم 102 دستاورد

برگه 1 از 6
1. پایگاه دانایی ملک الشعرای بهار
(هنر و ادب ایران زمین/پژوهش)
... پشت سر خویش داشت که وزنه و سنگینی اش معمولا مردمان را سکون و رکود و غرور گرفتار میسازد و از یادگیری بیشترشان جلوگیری میکند. اما در مورد بهار هیچ نشانی از این عارضه نمیبینیم و او تا آخرین روز ...
شنبه, 15 دی 1397
2. واژه های پارسی در زبان عربی
(هنر و ادب ایران زمین/زبان و گویش )
...  خشونت: واژه ای تازی شده است كه ريشه آن در چم می باشد . برابرهای واژه در پارسی چنين اند : پرخاشگری، سنگدلی، زُمُختی،  تُندخويی، بدرفتاری،  ناهمواری،  دُرُشتخويی،  دُرُشتی، ...
دوشنبه, 05 شهریور 1397
... برف خواهيد ماند و بادهاي سختي خواهند وزيد كه زمين را مي درند و درختان را مي برند. اگر از آنجا هم رهايي يابي، به بياباني مي رسي به طول سي فرسنگ كه بر ريگزار داغش مرغ و مور و ملخ گذر نتواند. يك قطره آب در ...
شنبه, 28 بهمن 1396
... را کنار زده و تو را سر کار بیاورم. اولاد گفت: خشم را کنار بگذار تا جوابت را بدهم. صد فرسنگ تا زندان کاووس و از آنجا تا خانه دیو سپید نیز صد فرسنگ راه است که راهی دشوار است میان کوهی هولناک که پرنده ...
دوشنبه, 02 بهمن 1396
5. نگاره ی زنده (25): زاده شدن رستم پهلوان
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... ... این جستار به زبانها و گویشهای گوناگون : پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی) پارسی : آن گاه زال با راهنمایی ...
دوشنبه, 11 دی 1396
6. پویه ی پایای پارسی
(هنر و ادب ایران زمین/زبان و گویش )
... می باید زمانی خود را از بند بازدارنده ی آنها برهاند و به چالاکی و سبکباری برسد، وارونه ی آنچه انگاشته می شود، مایه ی گرانباری زبان است، نه مایه ی گرانسنگی آن. این «درد»های اسطورهای و باور شناختی که از ...
یکشنبه, 05 آذر 1396
7. نگاره ی زنده (24): پیوند زال و رودابه
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... به پای عشقشان" ،از موی رودابه با چشمانی گریان به پایین رفت . این جستار به زبانها و گویشهای گوناگون : پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ ...
شنبه, 28 امرداد 1396
8. نگاره ی زنده (23): یافتن سام مر زال را
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی) پارسی : سردار سام، شبی خوابِ سواری را دید که بدو مژده ی بزرگ شدن فرزندش را میداد. او پس از گزارش ...
شنبه, 06 خرداد 1396
9. نگاره ی زنده (22): یافتن سیمرغ مر زال را
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... ،جوان برومندی شد...   این جستار به زبانها و گویشهای گوناگون : پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی) پارسی : سردار ...
پنجشنبه, 14 بهمن 1395
10. نگاره ی زنده (21): تاجگذاری منوچهرشاه
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... و گویشهای گوناگون : پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی)   پارسی : *************** پیش درآمدی بر بخش بیست ...
یکشنبه, 12 دی 1395
11. نگاره ی زنده (20): ایرج ،شاهزاده ی بی سر
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی) پارسی: سپیده دم فردا، شاه سلم و شاه تور به نزد ایرج در سراپرده رفته، او را در تنگنا گذاشتند که "چرا تو که از ما کوچکتری، تاج بزرگی بر سر نهاده ای؟ و..." ...
سه شنبه, 09 آذر 1395
12. فراز و فرود رضاشاه
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... 1320 ) تعداد 36 دانشسرا ، در سطوح مختلف ، در سراسر کشور وجود داشت . رضا شاه ، سنگ بنای دانشگاه تهران را در 15 بهمن 1313 گذارد . تغییر لباس و کلاه و رفع حجاب و بعضی رفرمهای دیگر در ایران تقلیدی از ترکیه ...
شنبه, 06 آذر 1395
13. نگاره ی زنده (19): دیدار سلم و تور با ایرج
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی) پارسی: زمانی که فریدون از بازگشت پسرانش آگاه شد، برای آزمودن آنها خود را به مانند اژدهایی درآورده، بر آنان تاخت.پسر بزرگتر گفت: "این با ...
دوشنبه, 10 آبان 1395
... کرد .     این جستار با زبانها و گویشهای گوناگون :   پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی) پارسی: پس سه شاهزاده ی ...
چهارشنبه, 31 شهریور 1395
... گوناگون : پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی) پارسی : فریدون پس از شکست شاه ضحاک، در آغاز مهرماه بر تخت نشسته، پادشاهی ...
شنبه, 06 شهریور 1395
16. نگاره ی زنده (16): پیکار فریدون و ضحاک
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... و گویشهای گوناگون : پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی) پارسی : پس از ساخت گرز، فریدون و برادرانش(کیانوش و پرمایه) ...
دوشنبه, 25 امرداد 1395
17. نگاره ی زنده (15): ساخت گرز
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... چیردست ،فرمان ساخت گرزی به مانند سر گاومیش داد این جستار به زبانها و گویشهای گوناگون: پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی)  ...
یکشنبه, 10 امرداد 1395
18. نگاره ی زنده (14): پیوند کاوه و فریدون
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی) زبان پارسی (برگرداننده:مهدی کمالی، بازبین یکم:مازیار پارسی، بازبین دوم: مهدی زیدآبادی) کاوه به یاری ی درفش و سخنانش، با سپاه بزرگی  که به ...
سه شنبه, 05 امرداد 1395
... به زبانها و گویشهای گوناگون: پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی)   زبان پارسی (برگرداننده:مهدی کمالی، بازبین یکم:مازیار ...
یکشنبه, 27 تیر 1395
... پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی) زبان پارسی (برگرداننده:مهدی کمالی، بازبین یکم:مازیار پارسی، بازبین دوم: مهدی زیدآبادی) پادشاه ...
دوشنبه, 21 تیر 1395
<< آغاز < پیشین 1 2 3 4 5 6 پسین > پایان >>


Your SEO optimized title