میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

دوصد گفته

روی هم 4 دستاورد

1. دوصد گفته چون نیم کردار نیست
(هنر و ادب ایران زمین/داستانزد (ضرب المثل + معنی))
دوصد گفته چون نیم کردار نیست با کار و کوشش کارها به انجام می رسد نه با گفتار و سخنوری  ...
2. زبان فردوسی و زبان ما
(شاهنامه/پژوهشها)
... برآرد دمار از دوصد انجمن‏ كسى ر اكه رستم بود هم نبرد            سرش زآسمان اندر آرد به گرد شاهنامه‏ى فردوسى نه فقط از لحاظ واژه ها و تعبيرات پهلوانى، ...
3. شگفتی‌های ‌ اندیشه‌ اشوزرتشت
(ایران شناسی/کیش و دین)
...  تورا ای اهورامزدا ستایش می‌کنم» ولی چون دریافته‌است که «دوصد گفته چون نیم کردارنیست» دربندی دیگر و بی‌درنگ سفارش می‌کند که «با اندیشه و گفتار و کردارنیک ستایش‌هایم را به ‌تو ای مزدا اهورا، پیشکش می‌نمایم.» ...
با درود و خسته نباشید و سپاس ازین مقاله ارزشمند و گرانبها ؛ با توجه به اندرز گرانبهای استاد فردوسی : بزرگی سراسر به گفتار نیست *** دوصد گفته چون نیم کردار نیست خوانندگان این مقاله رو دعوت میکنم به این ...
گفتگو و پرسش و پاسخ
پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • گریه کردن رضا شاه
    انگلیس تا زمان اشغال ایران تو جنگ جهانی دنبال ادامه دادن قاجار بود رضاشاه اگه آدم انگلیس بود تبعیدش نمیکردن داستان ترک مخاصمه ارتش هم تو تاریخ هست برو بخون ببین داستانش چی بود برادر ،رضاشاه یاغیها رو ادب کرد. نمایش / پاسخ
    فرستنده : بختیاری


Your SEO optimized title