میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

داستان کفشگر کسری

روی هم 1 دستاورد

1. داستان انوشیروان با موزه فروش (کفشگر)
(داستان های ایرانی/داستان های شاهنامه)
... و کارهای دیوانی بیاموزد . بزرگمهر داستان موزه فروش و توانایی او برای پرداخت هزینه های لشکر را به آگاهی انوشیروان رسانید . انوشیروان شگفت زده شد که چگونه در گستره ی فرمانروایی او یک کفشگر می تواند از ...
شنبه, 21 اردیبهشت 1398


Your SEO optimized title