میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

خواستگاری دختران

روی هم 7 دستاورد

1. جنگ منوچهر با سلم و تور و کشتن آنها
(داستان های ایرانی/داستان های شاهنامه)
... از ثنا و ستایش از دخترانش خواستگاری کرد. پادشاه یمن ناراحت شد و با خود گفت : من نباید فوری جواب دهم . این دختران از رازهای من آگاهند و از نیک و بد من باخبرند پس به مشورت با نزدیکانش پرداخت و گفت:اگر قبول ...
یکشنبه, 29 تیر 1393
2. آیین های گوناگون عروسی در ایران زمین
(ایران شناسی/ آیینها و جشنها)
... پسر همراه با هدایایی (شیرینی یا روسری و چارقد و البته نان) که برای عروس است به خواستگاری می روند. پدر عروس نیز گوسفندی را قربانی کرده و با گوشت آن غذایی به نام «باترمه» درست کرده و از مهمانان و نیز ...
پنجشنبه, 03 بهمن 1392
3. آیین های ازدواج و عروسی در شیراز
(بخش های ویژه/ایران امروز)
فرستاده شده از سوی کاربران مهرمیهن (چنانچه بن مایه ی این نوشتار را می دانید در پایین برگه در بخش نظرات به آگاهی ما برسانید تا آن را درج نماییم) خواستگاری و نامزدی برای عقد و عروسی نخست بايد خواستگاری ...
سه شنبه, 22 اسفند 1391
در گاثاها,هات53,بند3 سخنی از سوی زرتشت به جوانترین دختر او آمده است که همواره در آیین های گواهگیران,برای دختران خوانده می شود و داستان آن چنین است:دختر می باید همسر آینده را با بررسی خرد خود برگزیند.و ...
چهارشنبه, 10 خرداد 1391
5. آیین‌های سیزده‌ بدر
(ایران شناسی/ آیینها و جشنها)
... و فوراَ  قرار خواستگاری را می گذارند. بعضی نامزدی‌ها از اینجا منشأ می گیرد. پیرزنان هم در افغانستان بر تاب می‌نشینند به نماد سرما عجوزه، اگر به دست راست بیفتد آنسال ترسالی و اگر به دست چپ بیفتد خشکسالی ...
پنجشنبه, 18 فروردین 1390
6. بانوان برجسته در ایران باستان
(ایران شناسی/بزرگان ایران )
... جاماسب خواهان همسری با توست و تو را از من خواستگاری کرده است من او را برای همسری تو مناسب می دانم ولی تو با خرد مقدست مشورت کن ببین آیا او را شایسته همسری خود می دانی یا نه؟" این گفتار زرتشت یک حقیقت ...
شنبه, 25 دی 1389
7. سلسلۀ ساسانی و عشق
(ایران شناسی/فرهنگ ایران)
... همه  روی ماه و همه پشت موی آنگاه نقاب از رخ بر می دارد. چون شیرویه این زیبائی خیره کننده را می بیند، بی درنگ از او خواستگاری می کند. شیرین قبول این پیشنهاد را به پذیرفتن سه شرط موکول می دارد: یکی ...
سه شنبه, 26 امرداد 1389


Your SEO optimized title