میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

جراحی روی مغز

روی هم 4 دستاورد

1. پزشکی در شاهنامه
(شاهنامه/پژوهشها)
... دانشگاهی راهی آلمان می‌شود و تخصص و فوق‌تخصص خود را در شهر برلین دریافت می‌کند. این متخصص جراحی مغز و اعصاب هم‌اکنون رئیس سازمان پزشکان برلین و عضو سازمان نیکوکاران پزشکان آلمان است و در سابقه خود، برگزیده ...
2. شگفتیهای بی مانند شهر سوخته
(ایران شناسی/یادگارهای فرهنگی)
... چشم و اسکلت ادامه دارد. جراحی مغز یکی شگفت‌انگیزترین یافته‌‌های این شهر، پیدایی نشانه‌های کهن‌ترین جراحی مغز درشهر سوخته است. جمجمه‌ای از دختر دوازده یا سیزده ساله که در 4800 سالپیش، پزشکان آن دیار ...
... کجای جهان روشن است که بن مایه و پایگاه نخستین بیشتر دانش های باستانی همانا سرزمین ایران است . نخستین جراحی مغز در 4850 سال پیش در شهر سوخته ی ایران زمین بر روی جمجمه ی یک دختر انجام گرفت . نخستین زایش ...
... نمی دانم دستان کدام جراح،هنرمند خالق چشمان حیرت انگیز تو بوده است کدام جراح و دانشمند بر جمجمه همشهری دیگرت در شهر سوخته طبابت کرده که افتخار اولین جراحی مغز نیز ازآن مردمان توست، دستان چه هنرمندانی بر ...


Your SEO optimized title