میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

تلفظ یکسان شیر

روی هم 4 دستاورد

وارونه ی (برعکس) آنجه که ما امروز می نویسیم و می خوانیم ، واژه ی شیر در ایران باستان به گونه ی درست آن  خوانده می شده است و مانند امروز این واژه در دو یا سه جا مانند هم خوانده نمی شده است  . ...
2. گل و گیاه در شاهنامه
(شاهنامه/پژوهشها)
... تلفّظ ترنج را در سه بیت زیر در داستان رستم و سهراب (1/2) و کیقباد (52، 51/1)، با فتح "ر" دانسته اند و قافیۀ آن را گنج پنداشته اند، در حالیکه تلفظ این میوه در این ابیات مانند تلفّظ آن در زبان عربی با ...
3. آتشکده های ایران
(ایران شناسی/یادگارهای فرهنگی)
... در معنی می توان گفت که پاک و با عفت و با تقوی است که ارمنیان درست آن را تلفظ میکنند . این زیارتگاه پس از آذرگشسب از بزرگ ترین مکانهای باستانی و مقدس ایران بوده است که از دوره شاهنشاهی اشکانی ( پارتیان ...
4. ازدواج با محارم در ایران باستان ؟!
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... بنمایاند، نمی بینیم.] (وست، همانجا). جای دیگری که خوئیت ودثه یاد شده است در بندهای ۳۵ و ۳۶ فصل هشتم وندیداد (وی دیو دات)(یعنی قانون ضد دیوان: کلمه وندیداد تلفظ نادرست این نام است.) است که توصیه می کند: ...
گفتگو و پرسش و پاسخ
پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • دریافت کتاب انسان کامل عزیزالدین نسفی
    سلام ممنون از شما من منطق و طیر و اسرار نامه عطار نیشابوری رو صد بار خوندم اما هنوز نتونستم به گفته فریدون مشیری گرگ درونم رو بکشم و به وادی عشق پا بذارم ولی کسی رو دارم که تو این راه کمکم میکنه و خوشحالم که دانستن این حقیقت رو آشکارا به عاشقان این راه هدیه کردید نمایش / پاسخ
    فرستنده : درویش


Your SEO optimized title