میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

تازی

روی هم 145 دستاورد

برگه 1 از 8
1. شاه بیت های انوری
(چامه ها/چامه های مهرآمیز)
... خواهد شد   موری که به چاه شست بازی گذرد بی‌تو شب من بدان درازی گذرد وان شب که مرا با تو به بازی گذرد گویی که همی بر اسب تازی گذرد   عمری که تر و خشک من آن بود گذشت وان مایه که ...
یکشنبه, 15 اردیبهشت 1398
2. پایگاه دانایی ملک الشعرای بهار
(هنر و ادب ایران زمین/پژوهش)
... گفتند بر من آنچه گفتند اندر آن گفتار تازی عیب دیبا گوید آن مردك و لیکن عیب خود بیند گه دیباطرازی آنکه نازد بر ستوری ژنده پالان چون کند با حمله ی مردان غازی خصم من خُرد است و آری خرد دارد صعوه ...
شنبه, 15 دی 1397
3. دگرگونی نثر پارسی
(هنر و ادب ایران زمین/زبان و گویش )
... جستار : فرهی های زبان پارسی از گذشته تا کنون دگرگونی های بزرگی به خود دیده است ،نثر پارسی که از روزگارسامانیان شکوفایی خود را آغاز نمود در آن روزگار واژگان پارسی بر تازی فزونی داشته ولی در گذر روزگاران ...
چهارشنبه, 07 آذر 1397
4. داستان پردازی بر بنیاد شاهنامه: بازگشت ماردوش
(داستان های ایرانی/داستان های کوتاه)
... زیر گنبد نیلی آسمان و بر زمین سرسبز و آباد زندگی می کردند." چرا که دیگر مارهای دوش آن تازی نبودند که ارمایل و گرمایل بخواهند هر روز دو جوان را گرفته، یکی را بکشند و دیگری را برهانند که بخواهد بشود:"یکی ...
سه شنبه, 10 مهر 1397
5. واژه های پارسی در زبان عربی
(هنر و ادب ایران زمین/زبان و گویش )
این نوشتار از سوی فرزاد برای مهرمیهن فرستاده شده است : برداشت با ویراستاری های بایسته از فرهنگ واژه های تازی به پارسی به نامگانه ی دکتر کوروش آریا منش واژه هایی که از زبان پارسی به تازی رفته ...
دوشنبه, 05 شهریور 1397
6. دلسوزی برای زبان پارسی
(هنر و ادب ایران زمین/زبان و گویش )
... در این راه گذاشته اند. " ریشخند گرفتن زبان مادری! خود شما نامی بر آن بگذارید". " زبان، راستی را بیاراسته خرد چیره کرده اَبـَر خواسته. فردوسی." " اگر پهلوی را ندانی زبان به تازی تو ...
سه شنبه, 16 امرداد 1397
... کند ترک ز دیلم ز آواز پدیدار شود کشکرک از سار بر مردم هر بوم یکی جامه برازد تازی به تبان خوشتر و فرخار بشلوار کشور چو درختی است بر و بارش مردم مانا که زبان ریشه و بیخ است برآن دار گر بار و بر دار تبه گرد ...
شنبه, 13 امرداد 1397
8. بسته ی فرهنگی هنری بیشه ی فریدون رونمایی شد
(رویدادها و گزارشها/رویدادهای فرهنگی)
... هم از میراث فرهنگی/گردشگری کردکوی گرفته شده. اینم بگم که برای کسانی که تازی با بازی آشنا شده ان، ارزش پولی مربوط به هر اسکناس، به صورت عددی هم در چهار گوشه آن درج شده است. سخنهاتون در مورد فرهنگ سازی ...
شنبه, 12 اسفند 1396
... در آنجا کسی را دید خوابیده است و اسبی در اطرافش می‌چرد، شیر با خود گفت: اول باید اسب را از بین ببرم تا به سوار دست یابم. پس به سوی رخش تازید اما رخش با دو دست بر سرش کوبید و دندان‌هایش را به پشتش فرو ...
دوشنبه, 02 بهمن 1396
10. نگاره ی زنده (24): پیوند زال و رودابه
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... زابلستان را به زال سپرد .زال نیز پس از آموختنها و بزمهای بسیار ،رهسپار سرزمینهای دیگر شد تا اینکه ،به کابل رسید .پس مهراب که شاه کابل و از بستگان ضحاک تازی بود با گنجهای بسیار ،به دیدار زال شتافت .پس ...
شنبه, 28 امرداد 1396
... است .رستم فرخزاد (سالار سپاه ایران در جنگ با تازیان) خود ستاره شماری چیره دست بوده است و بنابرگواهی شاهنامه شکست ایران در نبرد قادسیه را نیز پیش از جنگ پیشبینی کرده است : که رستم بدش نام و بیدار ...
چهارشنبه, 18 امرداد 1396
12. عشق و دلبستگی در گفتار سعدی
(هنر و ادب ایران زمین/پژوهش)
... زمان و مکان تجربه کرد تا چنان شد که گوئی طبیعت ثانوی اوست. که سعدی راه و رسم عشقبازی / چنان داند که در بغداد تازی در سختیهای سفر، در روزگار اسارت، در تنگنای فقر و در فراخی عیش تنها صفتی که ...
چهارشنبه, 28 تیر 1396
... آن چیره شویم . هنگامی که دوک عرب ها کارگر می افتد و ناوک ایرانیان نه ابو رجاء فارسی ار پدر خویش و او از جد وی مرا روایت کرد که گفت : من در نبرد قادسیه شرکت جستم و آن زمان مجوسی بودم . چون تازیان ...
شنبه, 02 اردیبهشت 1396
... نابودی کتابها بارهای دیگری نیز در ایران رخ داد ، یکی هنگام تاخت تازیان به ایران زمین که بار دیگر این رفتار اسکندری انجام شد و دیگری هنگام تاخت مغولان که دیگر هیچ پیوندی با دانش و کتاب نداشتند و تنها بنابودی ...
دوشنبه, 27 دی 1395
15. نگاره ی زنده (21): تاجگذاری منوچهرشاه
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... را منوچهر نام گذاشته و پس از بزرگ کردنش با شکوه هرچه تمام تر ،بدو تخت زرّین/اسپ های تازی/شمشیر هندی/جوشن ترک/زره رومی/و ...بخشید . //////////////////////////////// پیش درآمد بخش بیست و یکم (ب)   : شاه ...
یکشنبه, 12 دی 1395
16. نگاره ی زنده (16): پیکار فریدون و ضحاک
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... با سپاهی بزرگ به راه افتادند تا این که در سرزمین تازیانی یزدان پرست، شب هنگام، فرشته ای آمده، اَفسونهای رهایی از بندها و جادوها را به فریدون آموزش داد. نیمه شب، کیانوش و پرمایه برخواسته، سنگ بزرگی از بالای ...
دوشنبه, 25 امرداد 1395
17. نگاره ی زنده (8): مار بر دوش ضحاک تازی
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
ساخت نگاره های زنده ی شاهنامه با کوشش ستودنی مهدی کمالی برای مهرمیهن انجام می پذیرد بخش هشتم ( تا باز شدن نگاره اندکی شکیبا باشید )   مهدی کمالی در زیر این نگاره نوشته است : چو ابلیس پیوسته ...
شنبه, 22 خرداد 1395
ساخت نگاره های زنده ی شاهنامه با کوشش ستودنی مهدی کمالی برای مهرمیهن انجام می پذیرد بخش هفتم ( تا باز شدن نگاره اندکی شکیبا باشید ) مهدی کمالی در زیر این نگاره نوشته است : در سرزمین تازیان ...
یکشنبه, 16 خرداد 1395
19. ایران در زمان ساسانیان
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... ها به پا کردند. یعقوبیان تا مرگ گابریل نسبت به نسطوریان از موقعیت ممتازی تری در دربار ساسانی برخوردار بودند، لیکن  با مرگ اين عيسوي متعصب، یزدین کوشید تا با استفاده از خلاء حضور دشمن قدرتمند ...
چهارشنبه, 29 اردیبهشت 1395
...  [چو مر تازیان راست محراب سنگ/ بدانگه بُدی آتش خوبرنگ] [به سنگ اندر آتش بدو شد پدید/ کز او در جهان روشنی گسترید] [یکی روز شاه جهان سوی کوه/ گذر کرد با چند کس همگروه] [پدید آمد از دور ...
دوشنبه, 12 بهمن 1394
<< آغاز < پیشین 1 2 3 4 5 6 7 8 پسین > پایان >>


Your SEO optimized title