میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

تاریخجه سفالگری

روی هم 1 دستاورد

1. هنر سفالگری ایران
(هنر و ادب ایران زمین/هنرهای ایرانی)
فلات ایران با تنوع اقلیمی خود باحتمال زیاد یكی از مهمترین خاستگاههای اصلی پیدایش و گسترش صنعت سفالگری در آسیای غربی می باشد. روند رو به رشد سفالگری در طول هزاران سال، در هیچ منطقه ای از آسیای غربی مثل ...
یکشنبه, 18 اردیبهشت 1390


Your SEO optimized title