میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

بازدید رضاشاه

روی هم 7 دستاورد

این فرتور بدست مهدی کمالی (همیار مهرمیهن) رنگ آمیزی شده است .   فرتور خام :  
فرتور بدست مهدی کمالی رنگ آمیزی شده است .   فرتور خام بدینگونه بوده است :
فرتورهای زیر  بدست مهدی کمالی رنگ آمیزی شده اند:
4. بازدید رضاشاه از یک دبستان
(بخش های ویژه/فرتور)
5. رضا شاه در تخت جمشید
(بخش های ویژه/فرتور)
  ............................... مهدی کمالی فرتورهای بازدید رضاشاه از پارسه را رنگ آمیزی و زنده سازی کرده است :  ...
6. کشف حجاب به فرمان رضاشاه
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... شدند. بازدید رضاشاه از یک مدرسه، پس از اجرای طرح کشف حجاب (فرتور بدست مهدی کمالی(همیار مهرمیهن) رنگی شده است) به این ترتیب اعتراضات مردمی به راحتی توسط قوای دولتی سركوب می شد و حكومت بر مظاهر ...
... در خوزستان نام برده شده اند که خبری از عربی نیست یعنی لاقل بگوییم طایف ای از اعراب برای سکونت در آنجا مانده باشد. ابن بطوطه کمی پیش از به قدرت رسیدن صفویان در ایران از خوزستان بازدید کرده و می نویسد که ...
گفتگو و پرسش و پاسخ
پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • گریه کردن رضا شاه
    انگلیس تا زمان اشغال ایران تو جنگ جهانی دنبال ادامه دادن قاجار بود رضاشاه اگه آدم انگلیس بود تبعیدش نمیکردن داستان ترک مخاصمه ارتش هم تو تاریخ هست برو بخون ببین داستانش چی بود برادر ،رضاشاه یاغیها رو ادب کرد. نمایش / پاسخ
    فرستنده : بختیاری


Your SEO optimized title